Na ruim 25 jaar in zorg- en welzijnsland gewerkt te hebben, wilde Yvonne Hanraets (50) een nieuwe weg in haar carrière inslaan en startte zij in 2017 als deeltijdstudent Learning & Development in Organisations aan de HAN in Nijmegen. Yvonne Hanraets: “Mijn hart ligt bij zorg en welzijn, het is een wereld die ik begrijp en de taal die ik spreek. Toen ik vorig jaar wist dat ik in september moest starten met mijn Proeve van Bekwaamheid, besloot ik te zoeken naar een grote, complexe zorginstelling om mijn onderzoek te doen. Toen ik in contact kwam met het Leerhuis van VieCuri en bleek dat voor hen de tijd rijp was om meer te focussen op leren op de werkvloer, vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. Het Leerhuis heeft mij gevraagd de mogelijkheden hiervan -passend bij de transitie naar een ontwikkelcultuur- binnen VieCuri, in kaart brengen.”

Werkplekleren stimuleren en faciliteren

In de flow van positieve ervaringen over leren op de werkvloer en de visie op werkplekleren, wil het Leerhuis van VieCuri het (online) leren in de werkcontext meer en meer gaan stimuleren en faciliteren. Marlies van den Munckhof, L&D Adviseur bij VieCuri: “Toen ik in 2017 samen met mijn collega aanwezig was bij een symposium waar zowel Bob Mosher als Charles Jennings spraken, werd mij duidelijk hoe je werkplekleren écht kunt toepassen. Dat de 70-20-10 een heldere visie is op hoe en waar er geleerd kan worden. En dat de 5 Moments of Need®daarbij een mooie methodiek is om dat daadwerkelijk vorm te geven. Iets waar wij binnen het Leerhuis van VieCuri heel enthousiast van werden en meteen mogelijkheden zagen in ons opleidingsbeleid. In dat kader heb ik in 2018 dan ook deelgenomen aan het 5 Moments of Need® certificeringsprogramma van de 5 Moments of Need®Academy Europe. Door omstandigheden is het daarna even stil blijven liggen. De vraag van Yvonne kwam dus als geroepen. Niet alleen omdat we tijdens de coronaperiode ontdekten hoe belangrijk het is als onze verpleegkundigen (nieuwe) informatie snel en ‘in the moment’ kunnen raadplegen. Ook omdat we helder wilden krijgen of dat wat we voor ogen hadden (onze verpleegkundigen op hun werkplek ondersteunen met Performance Support) datgene was wat onze verpleegkundigen ook daadwerkelijk nodig hadden. Daarmee is Yvonne op pad gestuurd. Én: met succes!"

Kwalitatieve zorg voor de patiënt voorop

Zorgen voor patiënten in een ziekenhuis vraagt van verpleegkundigen een scala aan kennis en kunde. Verschillende patiënten, ziektebeelden, behandelingen, protocollen, verpleegplannen, verpleegtechnische handelingen en medicatie. Yvonne: “Al die kennis en kunde past toch niet in iemands hoofd?! Het is onmogelijk voor verpleegkundigen om voor alle handelingen die zij uitvoeren altijd de precieze protocol-kennis en (recente) praktijkervaring paraat te hebben als de werksituatie daar (ongepland) om vraagt. Daarom zouden verpleegkundigen moeten kunnen beschikken over een ‘extern geheugen’ in deze situaties. Zodat zij bij enige twijfel óf vragen
-naast alle kennis en kunde die ze in huis hebben- snel en goed weer verder kunnen met hun mooie en belangrijke werk: kwalitatieve zorg voor de patiënt.”
De onderzoeksvraag van Yvonne is dan ook: ‘Wat hebben verpleegkundigen nodig in hun ‘Moments of Need’ bij de uitvoering van (risicovolle) handelingen en hoe ontwikkelen we daarvoor een passende oplossing zodat zij hun handelingen kwalitatief goed en veilig kunnen uitvoeren?’ Om hierachter te komen is document- en literatuuronderzoek gedaan, zijn er enquêtes onder verpleegkundigen afgenomen en heeft Yvonne interviews gehouden met verpleegkundigen en andere experts. Yvonne: “Interessante weken waarbij ik antwoord kreeg op vragen als: Wat en wanneer zijn de momenten van ‘need’? Wat zijn de behoeften van verpleegkundigen op dat moment? En: wat is voor een verpleegkundige passende ondersteuning in deze momenten?”

Drie belangrijke adviezen

Uit het onderzoek van Yvonne zijn drie belangrijke adviezen voor het ondersteunen van verpleegkundigen op de werkvloer geformuleerd. Dit zijn:

1. Ondersteun verpleegkundigen met Performance Support om bekwaam te (blijven) handelen

Verpleegkundigen voelen zich niet altijd bekwaam om een handeling uit te voeren en zoeken dan ondersteuning bij collega’s of als daar tijd voor is in een protocol in het kwaliteitsmanagementsysteem iProva. Performance Support is passende ondersteuning op de werkplek naast de collegiale ondersteuning.

2. Ontwerp en ontwikkel de Performance Support met de 5 Moments of Need®methodologie

De 5 Moments of Need® methodologie zet de context van het werk centraal en helpt content voor Performance Support snel (in 2 klikken of 10 seconden) op te zoeken en overzichtelijk te maken. Zowel bestaand als nieuw leermateriaal kan hierin worden aangeboden.

3. Zorg dat aan de randvoorwaarden is voldaan om Performance Support te laten slagen

Om Performance Support goed te kunnen ontwikkelen -om verpleegkundigen passend te ondersteunen bij het uitvoeren van handelingen- dienen een zestal randvoorwaarden geregeld te zijn, te weten:

  • Betrek stakeholders bij het ontwerpen en ontwikkelen van Performance Support; zorg dat de oplossing passend is bij de workflow van verpleegkundigen. Start een werkgroep op met zowel L&D medewerkers als verpleegkundigen.
  • Een Performance mindset is nodig. Blijf focussen op de performance (het presteren) van verpleegkundigen bij het uitvoeren van handelingen. Laat verpleegkundigen wennen aan deze manier van kijken naar leren. Geef uitleg met praktische voorbeelden. Begin klein (bijv. één handeling), experimenteer en laat het stapsgewijs groeien.
  • De content moet snel en gemakkelijk beschikbaar zijn op de werkvloer. Kies hiervoor het juiste systeem.
  • De content van de Performance Support moet onderhouden worden om het actueel te houden. Maak het onderwerp ‘content onderhoud’ een vast agendapunt van de werkgroep.
  • Technische ondersteuning met een Electronic Performance Support System. Een EPSS is erop gericht om de ondersteunende informatie snel en gemakkelijk zichtbaar te maken.
  • Evalueren! Zoals bij alle leeractiviteiten vraagt ondersteuning op de werkplek ook monitoring en evaluatie om het proces regelmatig kritisch te bekijken en te verbeteren.

Na de zomer van start

Marlies: “Mede dankzij het onderzoek van Yvonne zijn we nu gerichter bezig met het vormgeven van werkplekleren binnen onze organisatie en Performance Support voor onze verpleegkundigen. Wat we eerder dachten klopt! Het onderzoek van Yvonne en haar presentatie aan ons team is de boost die we nodig hebben om verder te gaan. We hebben inzicht in wat we doen en hoe wij onze verpleegkundigen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Met deze stevige onderbouwing én met aandacht en tips voor het uitbreiden van het draagvlak in onze organisatie gaan we na de zomer met frisse energie verder. Samen met onze professionals op de werkvloer gaan we werkplekleren en een effectieve Performance Supportoplossing vormgeven. Ik kijk ernaar uit!”

Vragen?

Heeft u vragen over de mogelijkheden van werkplekleren en Performance Support voor uw eigen organisatie? Neem dan contact op met Alfred Remmits via info@xprtise.com.

Heeft u vragen over de ‘Proeve van Bekwaamheid’ en het onderzoek van Yvonne Hanraets? Neem dan contact op via yvonne@continulerend.nl.

Bron foto: VieCuri Medisch Centrum