Succesverhalen

Koninklijke Marine

Proof of Concept (PoC) opgezet om de mogelijkheden van werkplekleren te verkennen.

Koninklijke Marine onderzoekt mogelijkheden werkplekleren met de 5 Moments of Need®

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en in het buitenland helpen zij bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. De basis van werken bij de Koninklijke Marine ligt in de personele gereedstelling*; het is belangrijk om steeds verder te blijven leren. Op dit moment zijn de meeste van de opleidingen gericht op traditionele leeroplossingen; klassikale opleidingen waarbij marinemannen en -vrouwen van de werkplek af gaan. Daar wil de Koninklijke Marine verandering in brengen door te onderzoeken hoe zij kennis en informatie óveral en altijd binnen handbereik kunnen faciliteren.

In een informatieve sessie met Xprtise is de Koninklijke Marine met een team van opleidingsadviseurs de mogelijkheden van de 5 Moments of Need® gaan onderzoeken. Moritz Feitsma, opleidingsadviseur bij Defensie: ‘We hebben contact gezocht met Xprtise omdat we wilden onderzoeken hoe wij de dingen die wij vandaag doen op een andere manier kunnen faciliteren, zodat dit leidt tot nieuwe, innovatieve leeroplossingen én tot een hogere performance. Deze zijn nu voornamelijk nog gericht op traditionele leeroplossingen: vooral klassikale opleidingen. Daarbij zijn er organisatiebreed nieuwe ontwikkelingen in de kwalificatieketen van individuele personele gereedstelling. Tijd dus voor ons om de mogelijkheden van de 5 Moments of Need® te onderzoeken.’

Gestart met een Proof of Concept (POC)

Na diverse gesprekken met onder andere Bob Mosher, grondlegger van de 5 Moments of Need® methodologie, en met afgevaardigden van de US Navy, heeft de Koninklijke Marine besloten te starten met een in-company 5 Moments of Need® Designer Certificate opleiding waar vijf medewerkers aan hebben deelgenomen. Hier is gewerkt aan een eigen Proof of Concept (POC). Patrick Bliekendaal, opleidingsadviseur bij Defensie: ‘Deze POC moest ons helderheid geven in:

  1. Wat is ‘need to know’ om gekwalificeerd taken uit te mogen voeren?
  2. Wat zit vooral in de prestatie-ondersteuning?
  3. En: wat kunnen we overal en altijd aanbieden aan onze eindgebruiker? Dus: ‘just in time’, ‘just in place’, ‘just as needed’

Zodat we enerzijds de retentie kunnen verhogen na het doorlopen van een opleiding. En we anderzijds de informatiebeschikbaarheid naar de werkplek kunnen brengen. Kortom: waar lopen we tegenaan? Wat past er binnen de processen? En wat zou nog meer of anders nodig zijn om het werkplekleren te laten slagen?’ Dankzij de POC heeft de Koninklijke Marine dan ook -met een kleine groep experts- de 5 Moments of Need® goed leren kennen en toe kunnen passen. Patrick: ‘Ons doel was onderzoeken in hoeverre de methodologie past in onze bestaande processen én te ontdekken wat er nodig is om dit te kunnen implementeren.’

‘Ons doel was onderzoeken in hoeverre de 5 Moments of Need® methodologie past in onze bestaande processen én te ontdekken wat er nodig is om dit te kunnen implementeren.’

Meer meetbare performance

De vijf deelnemers aan de eerste in-company opleiding hebben twee verschillende projecten uitgewerkt om de de impact van werkplekleren te kunnen ervaren. Eén voor de Botteliers; logistieke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inkoop en de voorraad van eten en drinken op het schip. En de andere voor de Hofmeesters; onderofficieren Logistieke Dienst Verzorging. Zij serveren o.a. de maaltijden op het schip. Deze nieuwe manier van werken blijkt succesvol. De stakeholders zijn enthousiast en op basis hiervan is een Proof of Concept (PoC) ontwikkeld waarmee de opleidingsadviseurs hun collega’s binnen de Marine kunnen informeren over de methodologie. Hierin ligt een uitdaging voor de komende tijd. Moritz: ‘Dit soort processen gaan niet over één nacht ijs, maar het begin is er. Ik weet zeker dat deze manier van leren en ontwikkelen ons verder gaat helpen in het behalen van een betere (en meer meetbare) performance van onze marinecollega’s.’

Naast de projecten voor de Botteliers en Hofmeesters, heeft een tweede groep deelnemers aan de in-company opleiding gewerkt aan het uitwerken van het Vertical Launce System (het wapensysteem) en het Leider Aanvalsplan (LAP) bij brandbestrijding op een schip. Daarnaast is er ook interesse in deze manier van werken voor andere onderdelen van Defensie. Hier worden momenteel de eerste stappen in gezet.

‘Deze manier van leren en ontwikkelen gaat ons verder helpen in het behalen van een betere (en meer meetbare) performance van onze marinecollega’s.’

Blijvend grote veranderingen en hogere performance

Xprtise gelooft in de kracht van de 5 Moments of Need® aanpak en heeft al veel succesvolle implementaties aan de hand van deze methodologie mogen begeleiden. Blijvend grote veranderingen en hogere performance binnen zowel grote als kleinere nationale en internationale organisaties. Bekijk onze inspirerende cases om meer te weten te komen over de methodologie en de resultaten.

* Personele gereedheid is de mate waarin de eenheden beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel voor het uitvoeren van de hoofdtaken. 

Ook aan de slag met de 5 Moments of Need® methodologie?

Wil je ook innovatieve werkplekleeroplossingen bedenken en leren op de werkplek écht mogelijk maken of bent je geïnteresseerd in deelname aan de 5 Moments of Need® Designer Certificate opleiding? Neem dan contact met ons op om de aanpak en toepassing van de 5 Moments of Need® methodologie voor jouw organisatie te bespreken.

Onze diensten

Opzetten en implementeren van succesvolle leerstrategieën

Het team

Het betrokken team

Maak kennis met één van onze consultants

Neeltje de Ruijter

Manager Operations

Iris Oomen

Consultant

Miek Borger

Consultant

Meer weten?

Neem contact op met één van onze medewerkers of vul het contactformulier in.

Xprtise B.V. Parallelweg 27, 5223 AL, 's-Hertogenbosch