Disclaimer
Xprtise B.V.

Parallelweg 27 | 5223 AL ‘s-Hertogenbosch
+31 85 087 63 75 | info@xprtise.com

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. . Deze informatie wordt verstrekt door Xprtise en hoewel wij ons inspannen om de informatie actueel en correct te houden, kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website, voor welk doel dan ook.

Elk vertrouwen dat je stelt in de informatie op deze website dan ook strikt voor jouw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding bij verlies van gegevens of winst, voortkomend uit of in verband met het gebruik van deze website.

De links naar andere websites die op deze website worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze externe websites en aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van deze websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of het onderschrijven van de standpunten die daarin worden uitgedrukt.

Wij doen ons best om deze website te allen tijde beschikbaar te houden. Xprtise aanvaardt echter geen verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Neem bij vragen contact op via info@xprtise.com.