Succesverhalen

Politie Nederland

Succesvolle pilot werkplekleren bij Politie Nederland

Werkplekleeroplossing voor nieuwe opleiding Officier van Dienst Recherche (OvD-R).

De maatschappij verandert snel. Het politiewerk dus ook. Daarom zijn ontwikkeling en groei vanzelfsprekend voor iedereen die bij de politie werkt. Wie begint aan een carrière als agent, wordt opgeleid aan de Politieacademie. Ook tijdens het werk blijven medewerkers leren; bijscholen, doorleren en carrièrestappen zetten staan centraal. Er wordt er dagelijks veel geleerd in de praktijk. Het is voor de politie noodzakelijk om leren en ontwikkelen op een nieuwe manier in te vullen; zowel kennis als vaardigheden kunnen namelijk snel verouderen. Xprtise is als een van de partijen gevraagd om een pilot op te zetten om het leren meer naar de werkplek te brengen. Deze pilot is onderdeel van de opdracht bevorderen van de vakbekwaamheid. 

De pilot is uitgewerkt voor de (nieuwe) opleiding van Officier van Dienst Recherche (OvD-R). Deze opleiding wordt aangeboden aan politiefunctionarissen die momenteel werkzaam zijn -of in de nabije toekomst te werk worden gesteld- in de rol van OvD-R. Kennis en kunde uit het opsporingsproces staan centraal en de opleiding richt zich op sturing en coördinatie bij incidenten.

Saskia Huussen, Projectmanager & Consultant bij Xprtise: “De politie is vorig jaar een aantal pilots gestart om (1) het leren te innoveren en (2) dit meer naar de werkplek te brengen. Wij zijn als Xprtise gevraagd om een van deze pilots op te zetten en te begeleiden, specifiek voor de destijds nog niet bestaande opleiding van Officier van Dienst Recherche (OvD-R). Deze opleiding hebben wij volledig ‘5 Moments of Need®-proof’ ingericht; helemaal gericht op het realiseren van een hogere performance. Hierbij zijn wij uitgegaan van de vijf momenten waarop politiemedewerkers informatie nodig hebben en waarop zij leren. Het leren wordt hierdoor veel persoonlijker. Door bijvoorbeeld adaptief leren in te zetten, wordt er gefocust op de kennis en kunde die een politiemedewerker nodig heeft. Binnen de werkplekleeroplossing krijgen zij ook zelf toegang tot de kennis en actuele informatie waar op dat moment behoefte aan is. Inmiddels zijn er zes succesvolle pilots afgerond.”

Van traditioneel opleiden naar innovatief opleiden

De Politieacademie biedt medewerkers veel mogelijkheden zich te blijven ontwikkelen en verder te leren. Omdat kennis en vaardigheden snel verouderd zijn, wil de politie hierop in kunnen spelen door het formele leren te koppelen aan informeel leren. De medewerker wordt met digitale leermiddelen ondersteund om vakbekwaam te blijven. Deze zijn essentieel en kunnen direct bijgewerkt worden, zodat de medewerker op straat daar profijt van heeft. Opleiden moet dan ook gebaseerd zijn op permanente educatie; een lang leven leren! Daarbij wil de politie een stap verderzetten door:

 1. Van traditioneel naar innovatief opleiden te gaan;
 2. Een herkenbare sturing op de operatie vorm te geven;
 3. De ‘kloof’ tussen startbekwaam (eerste opleiding tot agent) en vakbekwaam te dichten;
 4. Zowel efficiënter als effectiever op te leiden en;
 5. Herkenbare rollen te definiëren in de aansturing van incidenten en bij crises. Met een duidelijke toekenning van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Op locatie in Ossendrecht wordt innovatief opgeleid door een combinatie van trainen en werkplekleren; alleen trainen is voor de politie namelijk niet (meer) genoeg. Eva Vahrmeijer is docent bij de Politieacademie: “De nieuwe manier van opleiden -waarbij werkplekleren een rode draad vormt- moet onze studenten helpen om zelf de regie te pakken over hun eigen leerproces. Zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de opleiding door vraag gestuurd te oefenen met belangrijke onderwerpen. En ook tijdens en zelfs na de opleidingsweek de juiste informatie tot zich kunnen nemen, wanneer zij bijvoorbeeld tegen zaken aanlopen tijdens hun werk. Een voorwaarde voor het slagen van de nieuwe manier van leren is dat de inhoud up-to-date en volledig actueel is. Daar hebben we de inhoud van experts voor nodig in het werkveld.”

‘De nieuwe manier van opleiden moet onze studenten helpen om zelf de regie te pakken over hun eigen leerproces.’

Zelfstandig leren op het moment dat het uitkomt

De tweeweekse opleiding (1 theorieweek en 1 praktijkweek) is door de pilot met werkplekleren met maar liefst een week ingekort. Daarvoor is zowel AskDelphi (Performance Support software) als Drillster (een adaptief leer-en testprogramma) ingezet. Saskia: “We hebben de theorie meer naar de voorkant van de opleiding gebracht. Met behulp van Drillster kunnen we de medewerkers zelfstandig -op een moment dat zij dat willen- laten oefenen met het lesmateriaal. Zo wordt de basiskennis als het ware uit de opleiding gehaald en hoeft hier tijdens de opleidingsweek geen tijd aan te worden besteed. De focus komt dan te liggen op de kritieke taken, omdat de andere zaken vooraf en achteraf zelfstandig met Drillster wordt geleerd en deelnemers in de praktijk worden ondersteund met AskDelphi. In plaats van een week is er nu dus maar anderhalve dag nodig voor de theorie en kan er voor de rest praktijktraining worden gegeven. Het contactonderwijs wordt zo dus veel effectiever benut.”

Startbekwaam en vakbekwaam verbinden

Qua leren wordt er bij de politie vaak nog een onderscheid gemaakt in vakbekwaam (onderhouden en updaten van informatie en het constant door blijven leren) en startbekwaam (eerste opleiding totdat je als politieagent aan de slag kunt en werk gaat uitvoeren). Saskia: “Wat wij doen is die twee veel meer aan elkaar verbinden. Ben je vakbekwaam? Dan ben je ook startbekwaam! Wanneer je je werk uitvoert, maakt het namelijk niet uit of je pas net begint of dat je al veel ervaring hebt.” Door de 5 momenten van leren van de 5 Moments of Need® methodologie toe te passen, hebben politiemedewerkers de mogelijkheid om constant te blijven leren. Wanneer er iets fout gaat bijvoorbeeld. Saskia: “Ze kunnen terugvallen op AskDelphi wanneer ze iets vergeten zijn of kunnen informatie die zij niet zo vaak nodig hebben, gemakkelijk terugvinden. Via Drillster kunnen zij leren wanneer er in de werkwijze iets veranderd of als de wet- en regelgeving wordt aangepast. Op die momenten is er dus geen klassikale opleiding meer nodig.”

Liselotte Schellings, Operationeel Specialist en deelnemer aan de OVD-R opleiding: “Deze manier van werken en leren is voor mij heel prettig. Ik heb voordat ik aan de opleiding tot OvD-R begon via AskDelphi al heel veel kunnen inlezen. Zo wist ik wat ik kon verwachten. Tijdens de opleiding kun je het geleerde direct toepassen en ook nu nog -na de opleiding- gebruik ik het systeem om protocollen of werkwijzen op te zoeken. Het is heel erg fijn om iets concreets te hebben om op terug te vallen.”

Onderhouden van de oplossing

Om deze manier van opleiden te laten slagen is het onderhouden van het systeem heel belangrijk. Dit moet goed worden ingericht, zodat kennis en informatie altijd betrouwbaar en up-to-date is. Saskia: “Onderhoud van het systeem kan een risico vormen, als dit niet wordt bijgehouden. Er moet iemand eigenaar worden van de werkplekleeroplossing, die ervoor zorgt dat er een structuur wordt ingericht en dat alle informatie altijd up-to-date is. Zodat alle medewerkers binnen de politie erop kunnen vertrouwen dat zij het systeem te allen tijde kunnen gebruiken.”

Pilots positief ontvangen!

De pilot is volledig opgezet met inhoudsdeskundigen binnen de politie. Dit heeft ervoor gezorgd dat de gebruikers achter de oplossing staan en dat zij het eens zijn met de werkwijze en inhoud. Saskia: “Het was fijn om een aantal cohorten als pilot te hebben. Zo konden we gemakkelijk bijsturen, snel zaken oplossen of bijvoorbeeld vragen in Drillster aanpassen.” De pilot is door deelnemers aan de opleiding OvD-R heel positief ontvangen.” Enkele resultaten van de pilot:

 • 75% van de gebruikers geeft aan dat het door AskDelphi gemakkelijker wordt om volgens kaderregelingen en procedures te werken.
 • 78% is ervan overtuigd dat zij AskDelphi in hun werk gaan gebruiken
 • 90% vindt dat je snel leert door AskDelphi te gebruiken
 • 77% Blijft kennis graag op pijl houden met Drillster.
 • 100% geeft aan dat Drillster helpt bij de voorbereiding op de opleiding
 • 100% vindt Drillster gemakkelijk in gebruik

Op dit moment wordt er binnen de politie gekeken naar de resultaten van alle verschillende pilots en wat deze kunnen betekenen voor het verdere innoveren en inrichten van het leren in de toekomst. Voorlopige inzichten vanuit de pilot zijn:

 1. Het gebruik maken van een werkplekleeroplossing draagt bij aan de standaardisatie van werkprocessen (werkprocessen afstemmen op de werkplekleeroplossing);
 2. De deelnemers ervaren veel voordeel van een actueel kennissysteem, maar benadrukken ook dat dit onderhoud en redactie vraagt;
 3. Een afgewogen balans in leermiddelen (opleiding en werkomgeving) lijkt het beste resultaat te geven;
 4. Een simulatie, met ondersteuning van performance support en adaptief leren, is een krachtig leermiddel. Deelnemers geven aan veel geleerd te hebben in deze ‘pressure cooker’ vorm.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Wil jij ook het leren op de werkplek écht mogelijk maken of bent je geïnteresseerd in deelname aan de 5 Moments of Need® Designer Certificate opleiding? Neem dan contact met ons op om de aanpak en toepassing van de 5 Moments of Need® methodologie voor jouw organisatie te bespreken.

Onze diensten

Opzetten en implementeren van succesvolle leerstrategieën

Het team

Het betrokken team

Maak kennis met één van onze consultants

Iris Oomen

Consultant

Saskia Huussen

Customer Success Manager

Thomas van Kerkhof

Consultant

Meer weten?

Neem contact op met één van onze medewerkers of vul het contactformulier in.

Xprtise B.V. Parallelweg 27, 5223 AL, 's-Hertogenbosch