“Samen met de Amsterdammers ervoor zorgen dat het een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft”. Een mooie uitdaging voor de medewerkers van de gemeente Amsterdam, waarbij het trainen van de medewerkers en hen helpen ontwikkelen in hun loopbaan een belangrijk speerpunt is. Binnen de gemeente Amsterdam wordt dit verzorgd door de Amsterdamse School. De Amsterdamse School is de gecentraliseerde opleidingsafdeling van de gemeente en ondersteunt medewerkers en leidinggevenden in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Leren op de werkplek

Om te onderzoeken hoe de Amsterdamse School de ’70’-component, het leren op de werkplek, beter kan faciliteren vanuit de 5 Moments of Need™ methodologie, zijn twee heel verschillende afdelingen uitgekozen voor een experiment: Bureau Subsidie en Bureau Handhaving. De aanpak van Xprtise bestond vervolgens uit verschillende stappen:

  • Organisatie van twee masterclasses om de beslissers op de afdelingen mee te nemen in het 5 Moments of Need™-principe en wat er binnen Bureau Subsidie en Bureau Handhaving mee gedaan kan worden.
  • Analyseworkshops met beide bureaus om de huidige processen in kaart te brengen, te kijken naar taken en rollen van medewerkers, te bepalen welke kritiek zijn en welke informatie en kennis daarvoor nodig is.
  • De ontwikkeling van een proof op concept waarin de benodigde informatie en kennis is ondergebracht in een eerste opzet van een Performance Support.
  • Organisatie van een Experience Lab, om de medewerkers van de Gemeente Amsterdam te informeren over de nieuwe leerstrategie én om te laten zien hoe vier andere bedrijven Performance Support hebben ingericht en hoe dat werkt.
  • Een demonstratie van de ontwikkelde Performance Support aan beide bureaus.
  • Een ‘go’ van zowel Bureau Subsidie als Bureau Handhaving om te starten met de ontwikkelde Performance Support als pilot.

Lees de volledige project case van de Gemeente Amsterdam hier.