Wilt u investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw medewerkers, maar zijn er (financiële) belemmeringen waarom u dit momenteel niet doet? Tot en met 19 januari 2021 kunnen ideeën voor MKB!dee worden ingestuurd die deze belemmeringen juist wegnemen. Elk idee om de leercultuur in het mkb te versterken is welkom.

Mogelijkheden

De MKB!dee subsidie is bedoeld om bijvoorbeeld een Academy op te richten, voor omscholing van medewerkers of om vaardigheden van medewerkers up-to-date te houden of te ontwikkelen. Kortom: hoe maak je van een bedrijf een lerende organisatie? Werkplekleren en de 5 Moments of Need aanpak passen hier bijvoorbeeld goed bij.

Hoogte subsidie

De kosten voor een project dat in aanmerking komt, worden voor 100% gefinancierd tot een maximum van €124.999 per aanvrager en €200.000 per samenwerkingsverband. De minimale subsidie is €25.000. De subsidie is bedoeld voor het MKB, maar andere samenwerkingspartners zijn ook welkom om bij te dragen. Wel moet een samenwerkingsverband voor ten minste 65% uit MKB’ers bestaan. Alle redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project.

Beoordeling van deze MKB!dee tenderregeling vindt plaats op basis van een ranking. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Hulp nodig?

Heeft u een idee voor een innovatief project dat mogelijk in aanmerking komt voor MKB!dee? Wij denken graag met u mee mee bij het opstellen van uw subsidieaanvraag. Neem contact met ons op door een e-mail te sturen aan Janine van Zoest; j.vanzoest@xprtise.com of te bellen naar 06-22 56 81 88.