Werknemers van Alrijne worden in staat gesteld om effectiever te werken op elk gewenst moment door het aanbieden van de juiste hoeveelheid accurate informatie op het moment dat dat nodig is. Dit wordt mogelijk gemaakt door AskAlrijne, een innovatief leerecosysteem, ontwikkeld door de Alrijne Academie, waarmee zij het leren dichter bij de werkplek organiseren, toegankelijker én slimmer (op het juiste moment, op de juiste plaats, korter) maken. Het is een cloud-based leerplatform dat met behulp van de 5 Moments of Need® methodologie is ingericht en twee essentiële elementen voor werkplekleren integreert: Performance Support en een adaptieve leeroplossing. Hiermee wil Alrijne de scholingsload van verpleegkundigen verminderen en voor andere doelgroepen in huis het leren aantrekkelijker en toegankelijker maken.

Caroline Luijbregts, opleidingsadviseur Alrijne Zorggroep:“Traditioneel wordt veel scholing buiten het werk vormgegeven met tijdrovende e-learnings en training. Het was voor onze Academie dan ook belangrijk om alternatieve leeroplossingen te ontwikkelen. Daarbij was er vanuit de verpleegkundige doelgroep de prioriteit om ook de scholingsload van verplichte scholingen aan te pakken.”

Combinatie van twee technologieën

Door de combinatie van Performance Support (AskDelphi) met Adaptief Leren (Drillster) en de geïntegreerde inzet van deze technologieën, gefundeerd door analyses conform de 5 Moments of Need® methodologie, is een platform ontwikkeld dat voldoet aan de strategische eisen van de Alrijne Academie. Waar AskDelphi medewerkers in staat stelt om effectief te presteren op het moment dat zij dat het meest nodig hebben, op het werk, op het moment van toepassing, helpt Drillster hen bij het verankeren en behouden van kennis en bewustzijn. Een uniek en eigen algoritme stimuleert gepersonaliseerd leren.

De werkplekleeroplossing waar een deel van de kennis binnen twee klikken of 10 seconden te vinden is, vermindert de hoeveelheid scholing. Caroline: “Niet alle kennis hoef je vooraf te weten, als je het maar snel ter plekke kunt vinden”. De resultaten van de medewerkers worden automatisch geregistreerd in hun persoonlijk dossier in het LMS.

Resultaten na anderhalf jaar

Binnen 1,5 jaar na de implementatie heeft AskAlrijne meer dan 1.600 gebruikers, voldoen 99% van de gebruikers aan de beheersingsdoelstelling Medisch Rekenen, zijn er naast Medisch rekenen drie nieuwe onderwerpen volgens dezelfde methodiek ontwikkeld en opgenomen. De medewerkerstevredenheid over de Performance Supportoplossing is hoog. Medewerkers vinden het fijn dat zij kunnen werken aan hun beheersing op een moment dat het hen uitkomt, dat de vragen aansluiten bij de praktijk en dat zij feedback krijgen tijdens het leren. De Performance Support tool is voor een groot aantal onderwerpen binnen de zorggroep geschikt om het leren met betrekking tot technologie zo in te richten dat daarmee slimmere, dichter bij het werk georganiseerde leeroplossingen, mogelijk worden. Hiermee wordt een aantrekkelijk leer- en werkklimaat gecreëerd. Een vorm van goed werkgeverschap!

Lees de volledige samenvatting over het AskAlrijne project hier.

Over het Alrijne ziekenhuis

Het Alrijne Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis in het Rijnland (midden van Nederland). Het ziekenhuis is onderdeel van de Alrijne zorggroep welke bestaat uit drie ziekenhuizen (Leiden, Leiderdorp en Alphen aan de Rijn) en twee verpleeghuizen (Leythenrode en Oudshoorn). Bij de Alrijne zorggroep werken ruim 3.800 medewerkers. De Alrijne Academie is instellingsbreed verantwoordelijk voor opleidingen binnen de Alrijne Zorggroep.

Geïnteresseerd in een Performance Supportoplossing?

Bent u geïnteresseerd in een Performance Supportoplossing voor uw eigen Academie of wilt u meer weten over werkplekleren en de mogelijkheden van de 5 Moments of Need® methodologie? Neem dan contact op met ons op via onderstaand contactformulier, of bel Alfred Remmits, CEO Xprtise, door te bellen naar 06-533 125 90.