De vier belangrijke analyse fases voor elk project zijn:

1. Rapid Workflow Analysis (RWA)

Het 5 Moments of Need® principe heeft de taakuitoefening van medewerkers als vertrekpunt voor het invullen van de opleidingsstrategie. Met behulp van het Rapid Workflow Analysis template, worden op een gestructureerde wijze de taken en de rollen verantwoordelijk voor de uitvoering in kaart gebracht. Naast taken en rollen worden ook de bijbehorende concepten geïdentificeerd. Deze concepten bieden informatie die de medewerker nodig heeft in het juist uitvoeren van de taken.

2. Critical Skills Analysis (CSA)

Het rendement van klassieke leervormen is laag. Kennis is in veel gevallen al weggezakt voordat deze in de praktijk wordt toegepast. Dit fenomeen staat bekend als de ‘vergeetcurve’. Daarbij worden medewerkers tijdens klassieke leervormen vaak overladen met informatie, waardoor de grenzen van het ‘absorptievermogen’ al snel worden bereikt. Met behulp van de Critical Skill Analysis wordt -op basis van een schaalverdeling- de impact van falen beoordeeld voor de in de Rapid Workflow Analysis (RWA) gedefinieerde taken en concepten. Hoe hoger de impact, hoe meer aandacht deze krijgt in de fases van de 5 Moments of Need®.

3. Learning Asset Analysis (LAA)

Het 5 Moments of Need® principe beschrijft het totaal aan leerinterventies, ter ondersteuning van het moment van toepassen binnen het werkproces. Binnen het Instructional Design Model wordt rekening gehouden met de beschikbare content- en leersystemen. Met behulp van de Learning Asset Analysis en de bijbehorende template worden bestaande leermiddelen geïnventariseerd en de toepasbaarheid ervan inzichtelijk gemaakt voor elke fase binnen de 5 Moments of Need®.

4. Build the Learning Experience and Performance (LEaP) plan

Een LEaP plan vormt het uiteindelijke Instructional Design ontwerpplan voor een volledige leer- en performance supportoplossing. Het is een matrix die gebruikt wordt om de beste mix van leeractiviteiten en Performance Support opties voor elke taak en ondersteunende kennis te bepalen. Aan de hand van het LEaP plan kan de leeroplossing, conform het Instructional Design worden ontwikkeld.

Blijvend grote veranderingen en hogere performance

Xprtise gelooft in de kracht van de 5 Moments of Need® aanpak en heeft al veel succesvolle implementaties aan de hand van deze methodologie mogen begeleiden. Blijvend grote veranderingen en hogere performance binnen zowel grote als kleinere nationale en internationale organisaties. Bekijk onze inspirerende cases om meer te weten te komen over de methodologie en de resultaten. Ook werken wij samen met de 5 Moments of Need® Academy Europe dat unieke 5 Moments of Need® Designer Certificate opleidingen aanbiedt voor L&D professionals in Nederland. De gecertificeerde opleidingen geven innovatieve oplossingen en handvatten om 70:20:10 praktisch te implementeren en maken informeel leren op de werkplek écht mogelijk.

Aan de slag met de 5 Moments of Need® methodologie

Wilt u ook innovatieve werkplekleeroplossingen bedenken en leren op de werkplek écht mogelijk maken of bent u geïnteresseerd in deelname aan de 5 Moments of Need® Designer Certificate opleiding? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen aan Janine van Zoest; j.vanzoest@xprtise.com of te bellen naar 06-22 56 81 88 om de aanpak en toepassing van de 5 Moments of Need® methodologie voor uw organisatie te bespreken.