EPA’s (entrustable professional activitities) vormen een belangrijke basis voor het theorie- en praktijkonderwijs in de zorg. Ze maken duidelijk in welke professionele activiteiten een zorgprofessional bekwaam moet worden en welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag daarvoor nodig zijn*. Ze geven concrete invulling aan competentiegericht opleiden op de werkplek en leerroutes worden flexibel. Precies waar zorginstellingen behoefte aan hebben!

Er zijn zo’n 200 EPA’s ontwikkeld die nodig zijn voor het nieuwe opleidingsstelsel in de zorg*. Praktijk- en theorieopleiders ontwerpen samen nieuwe opleidingen en individuele leerroutes. Hiervoor zijn de EPA’s de belangrijkste bouwstenen. De 5 Moments of Need™ methodologie is een mogelijke oplossing voor het daadwerkelijk vernieuwen van de manier van opleiden. Samen met Xprtise wordt de huidige situatie geanalyseerd, worden werkplekleeroplossingen ontwikkeld én geïmplementeerd.

Wat is De 5 Moments of Need™?

De 5 Moments of Need™ aanpak gaat uit van vijf momenten van behoeften waar medewerkers mee geconfronteerd worden in hun leer- en performance levenscyclus. Het leren, ontwikkelen en opleiden wordt binnen deze aanpak gekoppeld aan de performance van de medewerkers, waardoor het rendement van leren direct meetbaar wordt. Vanuit de EPA’s worden op een gestructureerde wijze de taken op de werkplek in kaart gebracht. De benodigde kennis wordt hieraan gekoppeld. Zowel formele leeroplossingen (de ‘10’ in 70:20:10), werkplekleeroplossingen als performance support (de ‘70 en 20’) komen aan bod.

De aanpak is als volgt:

5 Moments Of Need EPA (1)

De wijze waarop de nieuwe EPA opleiding geïmplementeerd en gecommuniceerd wordt, bepaalt voor een belangrijk deel het uiteindelijke succes van werkplekleren. Het implementeren van het leren op de werkplek vraagt om een gedragsverandering en nieuwe mindset bij medewerkers. Daarom is het belangrijk om aansluiting te zoeken bij de organisatiecultuur.

Download de flyer voor meer informatie over deze aanpak >>

Interesse in deze werkwijze?

Heb je interesse in de 5 Moments of Need™ methodologie voor het innoveren van verpleegkundige- en medisch ondersteunende vervolgopleidingen? En wil je meer informatie ontvangen? Ga dan naar naar 5momentsofneed.eu of neem contact op met Janine van Zoest via info@xprtise.com.

*Bron: https://www.czoflexlevel.nl