Als wereldwijd producent van huishoudelijke en consumentenproducten, is Colgate-Palmolive in meer huishoudens te vinden dan enig ander merk. Hoe ondersteunt een toonaangevend bedrijf als Colgate haar teams op de werkvloer en kan zij de kwaliteit en de consistentie van de Colgate-producten behouden?

Dhiren 1

Dhiren Doshi, Learning Partner Global Supply Chain werkt samen met Manufacturing Operations Leadership, en leiders in Global Engineering en Factory Performance & Reliability, om het leren en ontwikkelen van productiemedewerkers op de werkvloer in de fabrieken van Colgate over de hele wereld te stimuleren. Daarbij focust Dhiren zich op het bieden van de beste learning & performance activiteiten die medewerkers nodig hebben om de prestaties op de productievloer te optimaliseren.

Een (standaard) productiefabriek bij Colgate-Palmolive werkt met meerdere productielijnen, elk beheerd door operators die in drie of vier verschillende ploegen werken, over de verschillende productielijnen heen. Op elke lijn wordt er met complexe apparatuur en machines gewerkt, elk met specifieke werkwijzen en kennisvereisten.

De uitdaging is ervoor te zorgen dat een productielijn productief blijft en medewerkers tegelijkertijd hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Het aannemen van de juiste medewerkers is hierin essentieel; operators met werktuigkundig inzicht, vaardigheden én het vermogen om te leren. Komt er een nieuwe operator in dienst, dan moet de training efficiënt en effectief zijn. Eenmaal op de productielijnen moet er snel toegang zijn tot duidelijke, taakspecifieke instructies die het werkproces ondersteunen. Verlaten operators Colgate? Dan is het noodzakelijk dat er een effectieve kennisoverdracht is.

“Onze strategie is gericht op vaardigheden en leermethodes die nodig zijn voor onze machines; een on-the-job-performance support systeem dat kennis levert aan onze operators en dit vastlegt in de ‘flow of work’.”

Workflowanalyse definieert het leren op basis van impact

In eerste instantie richtte het team zich op de ‘Skills Assessment’ methode voor het aannemen van nieuwe fabrieksoperators. Daarbij werd een nieuwe, wetenschappelijke technologie geïntroduceerd die de elektrische en mechanische vaardigheden van een kandidaat kon testen en het niveau ten opzichte van de taak kon beoordelen. Vervolgens werden de leervereisten voor de verschillende productielijnen geëvalueerd. Toen Dhiren via zijn netwerk met de 5 Moments of Need® methodologie in aanraking kwam en voor hem de voordelen van werkplekleren helder werden, wilde hij in één van de fabrieken graag een pilot doen.

Zodoende hebben Xprtise en APPLY Synergies in 2017 samen met Colgate-Palmolive gewerkt aan een 5 Moments of Need® Workflow-analyse voor een grote productielijn. Na een eerste Proof of Concept, werd een volledige werkplekleren pilot volgens de 5 Moments of Need® methodologie geïmplementeerd in een van de Colgate fabrieken in Noord-Amerika.

De 5 Moments of Need® methodologie is een praktisch model voor het realiseren van een hogere on-the-job performance voor medewerkers en teams. Het model, ontwikkeld door Bob Mosher en Conrad Gottfredson, gaat uit van 5 momenten waarop professionals informatie nodig hebben en waarop zij leren. Het zorgt voor zelfredzame, betrokken medewerkers die in twee klikken en tien seconden toegang hebben tot precíes de juiste informatie die nodig is om problemen op te lossen, te leren en zich aan te passen aan veranderingen. De opgedane kennis is ‘trusted’ en ‘curated’, zodat medewerkers vertrouwen hebben in de informatie die zij ontvangen.

“De 5 Moments of Need™ methodologie was een eye-opener voor ons. Het zorgt ervoor om op een nieuwe manier naar leerbehoeften te kijken en deze te categoriseren op basis van belangrijkheid als het gaat om impact. Werkplekleren laat medewerkers stapsgewijs kennismaken met procesinformatie, waarbij video-leren een belangrijke rol inneemt. We kunnen onze focus van de manier van trainen van onze operators verleggen: ze hebben toegang tot Performance Support op de lijn en krijgen binnen een paar klikken informatie over álleen de onderdelen die zij (nog) niet kennen.”
Colgate Logo 1

Werkplekleren vermindert de zoektijd

Werkplekleren werd bij Colgate-Palmolive aanvankelijk op één productielijn geïmplementeerd. Nicole Cullen, Performance & Reliability manager bij Colgate-Palmolive met 17 jaar ervaring in leren en ontwikkelen, begeleidde het project. Ze begeleide een intern team van operators met het vormgeven van de 5 Moments of Need® Workflow-analyse. Samen met Nicole en het team werd de content en leerinhoud ontwikkeld die in de werkplek-leeroplossing opgenomen is.

“We wisten meteen dat de 5 Moments of Need™ voor ons als oplossing zou werken; informatie is actueel, makkelijk toegankelijk en iedereen kan ermee werken.” 

AskDelphi, het online Learning Experience and Performance platform werd gebruikt om contextueel, taakgericht leren en informatie in de workflows van de operators te leveren, beschikbaar in twee klikken, tien seconden. Operators hebben toegang tot alleen die informatie die relevant en gepersonaliseerd is én aansluit bij hun eigen behoeften aan instructies of opleiding die zij op dat specifieke moment hebben.

“In een testcase kostte het een expert bijna drie minuten om iets te vinden met behulp van onze oude tools. Met werkplekleren in AskDelphi vond diezelfde persoon, zonder instructie, dit binnen 23 seconden!”

Door het succes van de werkplekleren-pilot, wordt de aanpak nu uitgerold in negen fabrieken die elk een regio in het wereldwijde productienetwerk vertegenwoordigen.

AskDelphi kan als cloudplatform met API’s gemakkelijk verbinding maken met externe bedrijfssystemen, communities en content. Het Colgate team was nog op zoek naar een ​​mogelijkheid voor het maken van video’s, zodat operators hun eigen werkinstructies konden starten en vastleggen wanneer dat nodig was en deze konden delen met de organisatie.

Een tool voor videokennisoverdracht is ingezet zodat operators hun eigen video’s met best practices van hun machines konden vastleggen. Deze video-leeroutputs zijn vervolgens geïntegreerd in de taakgebaseerde, embedded werkplekleren-structuur.

Ongeplande downtime Gebruik en efficiëntie omhoog

Nu de analyses zijn uitgevoerd, de content is ontwikkeld, toegankelijk is gemaakt op de werkplek en op de pilotlocatie in Noord-Amerika draaien, kan het lokale team de impact op de algehele productiviteit en performance van de grote productiefabriek beoordelen.

In een periode van 12 maanden verbeterde de omsteltijd in de eerste lijn, samen met andere lokale initiatieven, met maar liefst 33%. Dit komt overeen met een daling van ongeplande downtime van de machines met ongeveer 7%.

De fabriek zag verbeteringen in de activa-benuttingscijfers op de pilotlijn: het gebruik van machines steeg met 4% en de algehele operationele efficiëntie met 2%.

Colgate Askdelphi Solution

Het model uitbreiden

Met de succesvolle pilotresultaten en de positieve rapporten, wordt het 5 Moments of Need®-framework en werkplekleren nu uitgerold in negen belangrijke fabrieken in Colgate’s wereldwijde productienetwerk.

In een face-to-face 5 Moments of Need® workshop, voor de duur van 10 werkdagen op locatie in Mexico zijn belangrijke vertegenwoordigers van de fabrieken getraind over werkplekleren en het AskDelphi-platform voor contextuele, taakgebaseerde inhoud. Dit leverde de fabrieken de mogelijkheid op om dezelfde aanpak lokaal te implementeren, met de nadruk op ondersteuning en standaardisatie van het werkproces en de werkinstructies over de fabrieken heen.

“Onze visie is om de machines met hoge prioriteit (en die alle categorieën omvat) te identificeren. En de 5 Moments of Need™ effectief te gebruiken om de ​​machines in één keer te analyseren, te valideren met andere fabrieken; de inhoud één keer te bouwen en vervolgens in te zetten. Dit bespaart ons veel tijd en geld in dubbel werk.”

Meer informatie over deze Colgate-Palmolive case?

Of een van onze consultants spreken?