Voor de veiligheid van patiënten is een goede rekenvaardigheid van verpleegkundigen van Alrijne Zorggroep van groot belang. Om het opleidingsbeleid rondom Verpleegkundig Rekenen sterk te verbeteren én te innoveren, heeft Alrijne Xprtise ingeschakeld om met behulp van de ‘5 Moments of Need’ methodologie te werken aan ziekenhuis-specifieke werkplekleeroplossingen met als resultaat: een helder opleidingsprogramma en gemotiveerde verpleegkundigen.

Caroline Luijbregts, opleidingsadviseur Alrijne Zorggroep:

“Wij vroegen ons af of het afnemen van een formele toets de enige mogelijkheid was om onze verpleegkundigen te ondersteunen bij de verplichte vaardigheid ‘Verpleegkundig Rekenen’. Er was veel ontevredenheid over de toets. Niet alleen omdat collega’s de vragen moeilijk vonden, ook omdat er geen naslagwerk was en de timing van de leermomenten niet aansloten bij het werk van onze verpleegkundigen zelf. De 5 Moments of Need® methode geeft ons inzicht in de momenten waarop onze collega’s gemotiveerd zijn iets te leren en hoe wij daar het beste op in kunnen spelen.”

De vraag van Alrijne Zorggroep

In de digitale leeromgeving van Alrijne Academie krijgen medewerkers scholing en toetsing aangeboden die relevant zijn voor hun functie en kunnen zij zelfstandig werken aan kennisontwikkeling. Om de opleidingstijd te reduceren, de tevredenheid van medewerkers rondom het huidige toetsbeleid te verbeteren én daarbij de kwaliteit van werk te optimaliseren, heeft Alrijne de kennis van Xprtise ingeschakeld. Daarbij ligt de focus in eerste instantie op het opleidingsbeleid rondom ‘Verpleegkundig Rekenen’. Deze opleiding is door de Raad van Bestuur instellingsbreed aangewezen als risicovol onderdeel van de handeling medicatieverstrekking en heeft daarom grote prioriteit. Voor de veiligheid van patiënten en cliënten is een goede rekenvaardigheid van verpleegkundigen immers van groot belang.

5 Moments of Need® methodologie

Vóór de komst van Xprtise was er bij Alrijne nog geen sprake van werkplekleren. Door de workshop 5 Moments of Need® zijn Caroline en haar collega-opleidingsadviseur geïnspireerd geraakt om met deze methode aan de slag te gaan en het leren op de werkplek mogelijk te maken. Doel van deze 5 Moments of Need® aanpak voor Alrijne Academie is het ontwikkelen van een nieuwe leerstrategie. Daarin is gekozen om snel en efficiënt in te spelen op de leerbehoeften van de verpleegkundigen zelf. Ook wil Alrijne Zorggroep met de Alrijne Academie voor collega ziekenhuizen in Nederland een voorbeeld zijn. Caroline: “Onze verpleegkundigen laten leren precies op het moment dat ze dat nodig hebben en het stimuleren van hun eigen motivatie hiervoor. Dat is voor mij belangrijk, want dan werkt leren pas echt.”

Aanpak voor het komen tot de werkplekleeroplossing

Xprtise heeft een tweetal 5 Moments of Need® workshops verzorgd voor het opleidingsteam van Alrijne. In deze workshops zijn onderwerpen als Performance Support en Adaptief Leren uitgebreid besproken aan de hand van het vernieuwde innovatie voorbeeld rondom het onderwerp ‘Verpleegkundig Rekenen’.

Daarnaast is een analyse traject verzorgd voor ‘Verpleegkundig Rekenen’ en is het concrete resultaat van deze workshopdagen uitgewerkt in een Learning Experience and Performance (LEaP) Plan. Op basis van dat plan zijn de ‘learning assets’ in kaart gebracht, waarbij de beschikbare content van Alrijne en de kwaliteit daarvan onder de loep zijn genomen. Het LEaP Plan vormt de basis vormt voor de te ontwikkelen werkplekleeroplossing.

Onder de naam AskAlrijne is een innovatieve werkplekleeroplossing ontwikkeld die verpleegkundigen in staat stelt om effectief hun taken uit te voeren – op elk gewenst moment – door het verstrekken van de juiste hoeveelheid informatie.

Daarnaast is het slimme leersysteem Drillster ingezet voor het ontwikkelen van een adaptieve rekentoets. In samenwerking met de medewerkers van Alrijne Apotheek zijn – op basis van het LEaP plan – de vragen voor deze rekentoets samengesteld.

Er zijn demonstraties gegeven van de AskAlrijne Performance Support en de adaptieve toets in Drillster. Een gebruikershandleiding en een infographic over de 5 Moments of Need® methode zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de succesvolle implementatie voor alle betrokkenen.

In een eerste pilot fase van twee maanden hebben 180 medewerkers van Alrijne toegang gekregen tot het AskAlrijne platform. Belangrijkste uitgangspunt was het krijgen van feedback over het gebruiksgemak, de bruikbaarheid van de Performance Support omgeving en het gemak van de Adaptief Leren tool bij de dagelijkse taakuitvoering van de verpleegkundigen.

Alrijne Ziekenhuis 1
Caroline:Xprtise weet ontzettend veel van de methodologie. Ze hebben ons veel voorbeelden uit de ziekenhuis praktijk kunnen geven waardoor het voor ons duidelijk werd hoe werkplekleren écht kan helpen en hoe wij daarvoor draagvlak kunnen creëren in onze organisatie’’

Het resultaat tot nu toe

De uitkomsten van de ‘Go-live Proof of Concept’ pilot onder 180 medewerkers van Alrijne Zorggroep was erg positief. Op de vraag of uitleg over het project Verpleegkundig Rekenen vooraf voldoende helder was, reageerde meer dan 70% van de medewerkers zeer positief. Het platform AskAlrijne helpt meer dan 95% om bekwaam te blijven in Verpleegkundig Rekenen en maar liefst 80% beveelt het collega’s aan. Uit de pilot kunnen we vaststellen dat er met zekerheid gezegd kan worden dat bij een volle uitrol van onze werkplekleeroplossing, we de opleidingstijd reduceren, de tevredenheid van medewerkers rondom het huidige toetsbeleid verbeteren én daarbij de kwaliteit van werk optimaliseren. Daarom is de samenwerking in 2018 ook gecontinueerd.

Caroline: “We zijn erg tevreden over de samenwerking tussen Alrijne Academie en Xprtise. De consultants zijn betrokken, we hebben korte lijntjes met elkaar, ze zijn goed bereikbaar, stellen kritische vragen en komen hun afspraken altijd na. Xprtise heeft zich écht verdiept in onze organisatie en in zaken die in een ziekenhuisomgeving wel of niet kunnen werken en stemmen daar hun advies op af. Het is maatwerk: ze zitten niet zomaar bij een klant, ze zitten bij jóu! Zij vinden dat de oplossing moet werken en gaan door totdat wij het ‘wow’-gevoel hebben.”

Meer informatie over deze case?

Of een van onze consultants spreken?