Bij de Sint Maartenskliniek draait alles om de menselijke beweging. Als gespecialiseerd ziekenhuis is het in Nederland en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. De ziekenhuis richt zich dan ook op de behandeling van alle orthopedische aandoeningen, reumatische ziekten, revalidatie na ziekte of een ongeval, pijnbehandeling en kinderzorg. Netty Schuurmans, adviseur Leren en Ontwikkelen bij de Maartensacademie: 

SMK Logo

“Het maken van berekeningen is onlosmakelijk verbonden met het werk van onze verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en apothekersassistenten. Het maken van de jaarlijkse rekentoets wordt door hen echter vaak als lastig en stressvol ervaren, maar het is wel een heel belangrijk onderdeel van het werk. Daarom zochten we naar een oplossing om hen daarin zoveel mogelijk te ondersteunen én te stimuleren om hun rekenvaardigheden te onderhouden en verbeteren.”

Opleidingsaanpak verbeteren

Geïnspireerd door AskAlrijne, de werkplekleeroplossing van Alrijne Zorggroep, is de Maartensacademie begin 2021 gestart met het opzetten van een eigen werkplekleeroplossing volgens de 5 Moments of Need® methodologie. Met als doel bij te dragen aan het optimaliseren van de veiligheid en de kwaliteit van de zorg én het optimaliseren van de processen. De visie die achter de 5 Moments of Need methodologie zit, sluit goed aan op de visie van Sint Maartensacademie op leren en ontwikkelen. Samen met Xprtise zijn de mogelijkheden van de methodologie ingezet om de opleidingsaanpak op een innovatieve wijze te verbeteren. Netty: “In het verleden moesten verpleegkundigen een 10 halen voor de rekentoets. Dit geeft veel stress, vooral als je maar één keer in de drie jaar e-learnings volgt en dan een toets moet halen zonder een fout te maken. Daarmee houd je je rekenvaardigheden niet goed op pijl. Dat kan anders!”

Met de implementatie van de werkplekleeroplossing wordt dan ook gestreefd naar:

  • Het reduceren van de opleidingstijd en het afschaffen van de verplichte toets;
  • Het verhogen van de medewerkerstevredenheid omtrent het opleidingsbeleid van Rekenvaardigheden;
  • Het verminderen van rekenfouten door menselijk handelen;
  • Kennisniveau aantonen op een continue basis door verpleegkundigen;
  • Bijdragen aan een positieve JCI-accreditatie (dit is een internationaal keurmerk voor ziekenhuizen dat meet wat er van alle protocollen en zorgplannen in de praktijk terecht komt).

Taakuitoefening als vertrekpunt

In de aanpak van Xprtise is de taakuitoefening van de medewerkers van de Sint Maartenskliniek als vertrekpunt genomen voor het invullen van de opleidingsstrategie. Op een gestructureerde wijze zijn de taken en rollen in kaart gebracht. Daarnaast zijn de bijbehorende concepten geïdentificeerd wat de medewerker informatie biedt om de taken juist uit te voeren. Rachel Brouwer, consultant Xprtise: “We willen dat het project zoveel mogelijk medewerkers enthousiast maakt en dat alle afdelingen vertegenwoordigd zijn voor de inhoud. Daarom was er van iedere afdeling een medewerker als ambassadeur betrokken.”

Sint Maartenskliniek 4

In tegenstelling tot Verpleegkundig Rekenen projecten voor andere ziekenhuizen, zijn voor Sint Maartenskliniek per afdeling nu ook specifieke taken per functie gedefinieerd. Rachel: “Stel je werkt op de anesthesie afdeling en het doen van bloedtransfusies hoort niet tot jouw takenpakket, dan hoef je die vragen daarover ook niet te maken. Je kunt deze wel bekijken, maar hoeft er niets mee. Dit is per afdeling ingeregeld.”

Testen en finetunen

Tot 1 oktober 2021 is er een oefenperiode om de werkplekleeroplossing te testen, te finetunen en eventueel aan te passen. Rachel: “Zo kunnen de betrokken medewerkers vertrouwd raken met de oplossing en kunnen we de feedback die zij geven verwerken.” Netty: “Deze oefenfase hebben we ook om draagvlak te creëren en de druk en stress rondom het behalen van de toets weg te nemen.” De medewerkers van Sint Maartenskliniek zijn enthousiast; zowel over de tool als over de inhoud van de vragen. Sinds de lancering wordt er al goed geoefend. “Per 1 oktober sluiten we de oefenfase af en wordt de tool volledig ingezet. Dan gaan we ook de resultaten meten. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze innovatie werkplekleeroplossing voor goede resultaten gaat zorgen binnen onze organisatie.”

Een prettige samenwerking

Netty ervaart het werken met Xprtise als zeer prettig. “De consultants van Xprtise leveren geen standaardoplossing, maar kijken goed naar de problematiek binnen ons ziekenhuis. Ze denken continu mee, de lijntjes zijn kort en ze hebben veel ervaring met rekenvaardigheden modellen. Hierdoor kunnen zij veel voorbeelden aandragen en ons goed adviseren over zowel de opzet van de werkplekleeroplossing als de inhoud van de rekenvragen.

Sint Maartenskliniek 3

Door de pandemie moesten we alles online regelen. Dit is heel goed gegaan en heeft niets afgedaan aan de kwaliteit van het opgeleverde werk. Ik ben heel erg tevreden.”

Bron foto’s: Sint Maartenskliniek

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van werkplekleren en de 5 Moments of Need® voor jouw organisatie? En wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.