Xprtise zet Drillster in om de hoog-kritieke kennis en vaardigheden van medewerkers up-to-date en compliant te houden. Drillster is een waardevol leermiddel om formeel leren zo gepersonaliseerd mogelijk en dichtbij de werkplek aan te bieden. Tijdens de masterclass op 25 maart ging Drillster in gesprek met gebruikers en klanten. Momenteel zet Xprtise Drillster met name in om kennis op te bouwen en te onderhouden. Deze middag was er op gericht hoe Drillster op een andere manier ingezet kan worden, namelijk om bij te dragen aan daadwerkelijke gedragsverandering. Robin: “Dat is voor Xprtise erg relevant, aangezien wij gedragsverandering realiseren door het leren in te richten met het moment van toepassen, het geleerde in de praktijk brengen, als uitgangspunt.”

De setting had het gevoel van een echte talkshow. Aan tafel schoven onder andere Drillster CEO Marco van Sterkenburg, een Drillster content specialist, en gebruikers vanuit SuperScript, Zilveren Kruis en Rabobank aan. Vanuit een studio werden verschillende onderwerpen besproken zoals casuïstiek inzetten, het aanspreken van je doelgroep, en hoe je er voor zorgt dat het geleerde blijft hangen.

Context toevoegen aan Drills

"Drills bestaan uit sets van vragen, maar juist het waarom en de context is vaak heel belangrijk. Je kunt wel weten wát je precies moet doen en welke kennis je nodig hebt om je werk uit te voeren, maar als je niet weet wáarom is de kans op een gedragsverandering aanzienlijk kleiner.’’ Verschillende voorbeelden van hoe deze context kan worden toegevoegd kwamen aan bod. Tekstueel is het gebruik van humor en korte, krachtige teksten een effectief manieren om het leerrendement te verhogen. Onder andere het inzetten van casuïstiek in de vraag, in de feedback bij een vraag, of bij beide. Robin: "Een mooi voorbeeld vond ik het toevoegen van beeldmateriaal bij het antwoord. Door een kort videofragment in de vraag en/of de feedback wordt de context direct duidelijk, en spreek je de lerende aan met een helder praktijkvoorbeeld". Naast het toevoegen van video kunnen ook audio en afbeeldingen real-life voorbeelden illustreren in Drills of stories. Op deze manier breng je ook het formele leren dichter bij de werkplek, waardoor de medewerker het geleerde gemakkelijker en beter kan toepassen. Je draagt bij aan de overstap van het opbouwen en onderhouden van kennis tot het stimuleren van een gedragsverandering.

Robin: "Een inspirerende middag die me motiveert om Drillster in te zetten op een manier die nog meer aansluit bij de beleefwereld van de gebruikers en daarmee het leren leuker te maken én bijdraagt aan een daadwerkelijke gedragsverandering.’’

Heb je interesse in de mogelijkheden om Drillster in te zetten als onderdeel van een werkplekleeroplossing? We bespreken graag de mogelijkheden, neem gerust contact met ons op door een mail te sturen aan Janine van Zoest; j.vanzoest@xprtise.com of te bellen naar 06-22 56 81 88.

Over Drillster

Drillster is aanbieder van innovatieve (online) technologie om lesstof sneller te leren en beter te onthouden. Drillster is uniek doordat het ‘duurzame’ kennis ontwikkelt en onderhoudt en continu de werkelijke parate kennis van bepaald lesmateriaal kan meten en berekenen. Dit maakt Drillster bij uitstek geschikt voor compliance training binnen bedrijven en voor elk type opleiding of studie waar parate kennis van belang is. Drillster wordt gebruikt door bedrijven, educatieve uitgevers, onderwijsinstellingen en door individuele gebruikers in een vrije community.