Hoe kan je een leerstrategie daadwerkelijk optimaliseren en innoveren? En hoe geef je werkplekleren concreet vorm binnen je organisatie? Die vragen stonden centraal tijdens de virtuele workshop. Bijna 50 learning & development specialisten en andere professionals werden in anderhalf uur meegenomen in het ontwerpproces van werkplekleren volgens de 5 Moments of Need® methodologie.

Uit de evaluatie en reacties blijkt dat deelnemers geïnspireerd raakten door Alfred en de informatie die gegeven werd. De theoretische en feitelijke onderbouwing voor de aanpak werd als waardevol ervaren en gaf antwoord op diverse vragen; er werd enorm veel geleerd. Door de praktische, laagdrempelige insteek en voorbeelden waren deelnemers enthousiast om zelf aan de slag te gaan met 5 Moments of Need® binnen hun eigen organisatie.

3 take aways van de workshop

Heb je de workshop gemist, of kon je niet aanwezig zijn? Graag geven we je een tipje van de sluier door drie belangrijke take aways te benoemen. Deze zijn essentieel voor het opstarten en uitvoeren van een innovatieve leerstrategie volgens de 5 Moments of Need®.

  1. Een veranderende omgeving vraagt ook een andere aanpak omtrent leren en ontwikkelen

De hoeveelheid kennis en informatie nemen exponentieel toe, waardoor werkzaamheden en de taken waar medewerkers mee te maken krijgen ook veranderen. Denk aan wet- en regelgeving, protocollen, nieuwe machines of materialen en innovatievere werkwijzen. Met alleen trainen en formeel opleiden is het vrijwel onmogelijk en onbetaalbaar om medewerkers bij iedere verandering opnieuw op te leiden en van de werkplek te halen. Cognitieve leertheorieën bevestigen dat dit vraagt om een andere aanpak omtrent opleiden en leren, waarbij de focus meer ligt op het opzoeken van informatie en kennis op het moment dat de medewerker het nodig heeft.

  1. Er is niet één oplossing voor alle leervraagstukken, maar een goede blend is noodzakelijk

Op welk moment heeft de medewerker behoefte aan welke ondersteuning? Om aan te sluiten bij de individuele behoeftes van een medewerker op een bepaald moment is het orkestreren van leermiddelen en interventies volgens de 5 Moments of Need® methodologie noodzakelijk. Bied ondersteuning aan in de context van het leren, in de workflow, voor een krachtige leeromgeving, met behulp van de juiste technologie. Maak daarbij onderscheid tussen kritieke kennis en kunde. Zodat de medewerker zelfstandig binnen enkele kliks en seconden informatie kan opzoeken op de werkplek waar mogelijk, en formeel wordt opgeleid tot het uitvoeren van kritieke taken waar nodig.

  1. Besef dat beheer van content investering vergt

Het beheer en onderhoud van leermiddelen is cruciaal. Bij een leerstrategie gebaseerd op de 5 Moments of Need® ligt na het ontwikkelen van Performance Support en andere leermiddelen de focus op het onderhouden daarvan. Medewerkers moeten er op kunnen vertrouwen dat zij middels een Performance support systeem op de werkplek ten alle tijden toegang hebben tot de meest accurate en betrouwbare informatie. Om dat te realiseren, en medewerkers op de werkplek de mogelijkheid geven om te leren en ontwikkelen is een investering in tijd en resources nodig, zowel van de business en inhoudsexperts als van een Learning & Development afdeling.

Meer weten?

Wil je meer weten over de 5 Moments of Need® methodologie? Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze events en workshops, of neem deel aan een van onze opleidingen. Ben je enthousiast en wil je je collega’s informeren met een inspiratiesessie of soortgelijke workshop? We komen graag in contact! Neem contact op met Alfred Remmits via info@xprtise.com of 06-53312590.