Op donderdag 12 maart is door de Raad van Bestuur besloten dat bijeenkomsten en fysiek onderwijs voorlopig geen doorgang meer kunnen vinden in het Erasmus MC. Madelon Panman, manager van de Erasmus MC Academie: “De dag daarna werden we uitgenodigd om per direct aan te sluiten bij een overleg over het opschalen van de patiëntenzorg in het kader van de coronacrisis en daarbij het bijscholen van ons personeel. In eerste instantie voor het personeel van de Intensive Care. Samen met mijn collega’s van onze Academie ben ik een scholingsplan gaan opstellen. Toen ik hoorde over de 5 Moments of Need™ methodologie en het Performance Support platform AskDelphi, zagen we direct mogelijkheden voor scholing over het COVID-19 virus en hebben we -nog in het weekend- contact opgenomen met Xprtise.”

Content beschikbaar maken

De Erasmus MC Academie heeft al een 5 Moments of Need™ leertraject lopen waar zo’n twintig opleiders aan deelnemen. Carla ‘s-Gravemade, adviseur innovatieve leeroplossingen bij Erasmus MC: “We zijn een nieuwe projectgroep opgestart en samen met de consultants van Xprtise hebben we hard gewerkt om de Ask Erasmus MCwerkplekleeroplossing voor COVID-19 snel te kunnen lanceren.” Alle beschikbare content is geordend en opgeknipt in ‘just-in-time’ informatie. Hierin is onder andere samengewerkt met Swink, die de documentatie in huisstijl heeft gezet en met e-learning en webinarbedrijven TCG, Doczereo en Educurv. Carla: “Het werd ons meteen duidelijk dat we al heel veel content beschikbaar hebben. Als Academie hebben we de expertise om dat te ordenen voor onze collega’s, zodat zij tijdens het werk de beschikking hebben over compact instructiemateriaal.”

Door de inzet van Performance Support met AskDelphi hebben zorgprofessionals op de werkplek binnen 2 klikken of 10 seconden ondersteuning bij het uitvoeren van hun werk. Een must om in deze coronatijd te hebben. Niet alleen om grote fouten te voorkomen; ook om de werkdruk te verlagen, de medewerkers zich zeker te laten voelen in de nieuw uit te voeren taken én om continuïteit in werkzaamheden te krijgen.

Uitbreiding van de doelgroep

De doelgroep voor Ask Erasmus MC wordt continue uitgebreid. Er zijn tot nu toe negen ‘rollen’ uitgeschreven, waarbij er is begonnen met de anesthesiemedewerkers. De volgende groepen zijn: verpleegkundigen van niet-acute afdelingen, herintreders IC Volwassenen, verpleegkundigen van de IC Kinderen naar de IC Volwassenen, herintredende verpleegkundigen, arts voor IC, arts voor SEH en arts voor Covid19 Kliniek. Carla: “We hopen dat dit door onze collega’s in het land als ‘good practice’ gezien wordt en dat we in de toekomst samen met hen kunnen werken aan werkplek-leeroplossingen. Hoe mooi zou het zijn wanneer we als Academies gezamenlijk leerpaden kunnen maken op deze manier!” De komende tijd verwacht het Erasmus MC feedback en verfijning van de oplossing. Madelon: “Het zou mooi zijn wanneer we dit landelijk verder kunnen uitrollen in samenwerking met de NVZ en de NFU aangesloten organisaties en andere ketenzorgpartners.”

Positieve reacties!

Erasmus MC krijgt veel bedankjes en complimenten over Ask Erasmus MC van eigen collega’s, maar ook van zorgprofessionals van andere ziekenhuizen. Madelon: “Vooral omdat we dit op zo’n korte tijd met elkaar voor elkaar hebben gekregen en dat we onze studiematerialen (gratis) ter beschikking hebben gesteld. Vanaf het begin waren we van mening dat onze investering iedereen ten goede moest komen en niet alleen onze eigen organisatie. We staan met z’n allen voor dezelfde zware uitdaging. Het beschikbaar stellen van kennis, inzichten, webinars en microlectures helpt alle zorgprofessionals in Nederland en daarmee ook de patiënten. Het zorgt er ook voor dat anderen materialen met ons willen delen. Dat is toch fantastisch!? We hopen dan ook dat dit het begin is van meer gezamenlijk delen en uitwisselen van belangrijke informatie en expertise.”

Waarom werkplekleren?

Webinar Ask Erasmus MC

Op 9 april 2020 heeft de Erasmus MC Academie in een live webinar met bijna 100 aanwezigen, uitleg gegeven over werkplekleren en deze manier van scholen. Wat is er beschikbaar aan scholing en hoe is dit tot stand is gekomen? Kijk hier de opname van de webinar terug:

Toegang tot de werkplekleeroplossing

Bent u benieuwd naar de Ask Erasmus MC werkplekleeroplossing? Maak dan een gratis account aan via https://registreren-covid19.askdelphi.com. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar covid19@xprtise.com.

DOWNLOAD aanbod voor een eigen werkplekleeroplossing voor zorgprofessionals over COVID19 >>

Bron foto: Erasmus MC.