Het ontwikkelen van de totale 70:20:10 oplossing

Met het 70:20:10 model wordt het belang van informeel leren benadrukt. Kennis en informatie over het werk dienen voor medewerkers altijd binnen handbereik te zijn. Daarbij is het van belang dat deze kennis en informatie altijd relevant is voor de medewerker en zijn rol. Bij het ondersteunen van uw medewerkers door middel van de 70:20:10 aanpak, zorgt Xprtise ervoor dat de totale leeroplossing voldoet aan alle basisprincipes van 70 20 10 leren. Dit door Charles Jennings ontwikkelde principe gaat ervan uit dat medewerkers:

* 70% leren door te werken; dus leren op de werkplek
* 20% leren door het krijgen van coaching en feedback
* 10% leren door formele (klassikale) training

Workplace Learning Strategy E1521019276403

Strategie werkplekleren

Xprtise hanteert bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige (werkplek)leerstrategie de 5 Moments of Need® methodologie. Deze door Bob Mosher & Dr. Conrad Gottfredson ontwikkelde aanpak gaat uit van vijf momenten van behoeften waar medewerkers mee geconfronteerd worden in hun leer- en performance levenscyclus. (1) Wanneer je iets voor de eerste keer leert, (2) wanneer je meer wilt leren, (3) wanneer je probeert toe te passen en/of te onthouden, (4) wanneer er iets fout gaat en (5) wanneer er zaken veranderen.

Analysis And Prioritization 1 E1521019333686

Analyse organisatie

De taakuitoefening van medewerkers wordt als vertrekpunt genomen voor de invulling van de opleidingsstrategie. Op een gestructureerde wijze brengt Xprtise de taken en rollen voor de uitvoering van de taak van de medewerker in kaart. Ook worden bijbehorende concepten geïdentificeerd. Deze concepten bieden informatie die de medewerker nodig heeft om zijn of haar taken juist uit te voeren. Vervolgens brengen we prioriteit aan. Hoe hoger de prioriteit van de taak, hoe meer aandacht deze krijgt in de leeroplossingen binnen het 70:20:10 model.

Development And Implementation Services E1521019354778

Ontwerp leeroplossing

Het resultaat van de analysefase wordt als uitgangspunt gebruikt om de totale leeroplossing voor werkplekleren te ontwerpen. Met input vanuit alle bestaande leerconcepten en content, wordt de uiteindelijke leeroplossing aangeboden via een innovatief Performance Support systeem. Xprtise kan hiervoor de uiteindelijke leeroplossing (zowel de 70, 20 als de 10) ontwikkelen in een door de klant zelf gekozen softwareomgeving.

Learning Change Management E1522759265582

Verandermanagement

Een 70-20-10 leerstrategie is veelbelovend, maar tegelijkertijd ook vaak nieuw voor uw medewerkers. De wijze waarop dit geïmplementeerd en gecommuniceerd wordt, bepaalt dan ook voor een belangrijk deel het uiteindelijke succes van werkplekleren. Het implementeren van het 70-20-10 model -en het leren op de werkplek- vraagt om een gedragsverandering en mindset bij uw medewerkers. Daarom is het belangrijk om aansluiting te zoeken bij de organisatiecultuur. Voorafgaand aan de implementatie van het 70-20-10 model brengt Xprtise samen met de klant de huidige (leer)cultuur in kaart en ontwikkelen we een communicatieplan om een juiste ‘inbedding’ en het gebruik van de nieuwe (werkplek) leeroplossing te garanderen.

Maintenance And Sustainment E1522759283969

Onderhoud

Zodra een werkplekleeroplossing is ontworpen én geïmplementeerd, is dat niet ‘het einde’. Informatie en processen blijven continue veranderen, zo ook de ondersteuning van leren tijdens het werken. Nieuwe medewerkers komen in dienst, waarvan verwacht wordt dat zij zo snel mogelijk de taken correct uitvoeren. Wij helpen learning & development professionals om het continue up-to-date te houden van de werkplekleeroplossing te organiseren, om aan de behoefte van medewerkers te kunnen voldoen. Ook na de eerste lancering van de totale 70:20:10 leeroplossing.

Learning Transformation E1521019372856

Resultaten 70:20:10

We ontwikkelen een businesscase om de effecten die moeilijk te kapitaliseren zijn inzichtelijker te maken. Daarnaast maken we samen met de klant de verwachte uitkomsten helder en maken we onze activiteiten toetsbaar. In de businesscase bepalen we de kosten voor de huidige aanpak voor zowel materiaal als personeelsinzet. Daarna bepalen we samen met de klant de te verwachten effecten van de 70:20:10 aanpak. Om dit (financieel) meetbaar te maken, gebruiken we eerder opgestelde KPI’s. Uiteraard vergelijken we de kosten en baten en controleren we of de businesscase bedraagt aan het realiseren van de leerstrategie.

"Ons traject met Xprtise helpt ons in het maken van de juiste keuzes en het vinden van de juiste leermix voor de toekomst. Waarbij we het leren nu zoveel mogelijk op de werkplek aanbieden."
- Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Xprtise Partners

Om ons te helpen met het vinden van de beste innovatieve werkplek leeroplossingen voor onze klanten, werken wij intensief samen met toonaangevende leveranciers uit de branche. Elk van de onderstaande partners brengt een specifieke expertise met zich mee:

5 Mon General Large

Methodology & Strategy

De populariteit van frameworks als 70:20:10 en Performance Support voor leren nemen toe. Bij de ontwikkeling van innovatieve werkplekleeroplossingen gaat het met name om de keuze van de juiste ontwikkelmethodiek. De 5 Moments of Need® is een educatieve ontwerpmethodologie die uit gaat van vijf momenten van behoeften waar medewerkers mee geconfronteerd worden in hun leer- en performance levenscyclus.

Drillster performance support software

Adaptief leren

Drillster is aanbieder van innovatieve technologie om lesstof sneller te leren en beter te onthouden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebruikers van Drillster 10% hogere studieresultaten behalen in 40% minder studietijd. Drillster houdt kennis up-to-date en herhaalt het lesmateriaal nét voordat een gebruiker de geleerde stof dreigt te vergeten.

Performance support software AskDelphi

Performance Support

AskDelphi biedt een Performance Support softwareplatform waarmee gebruikers effectief en zelfstandig kunnen presteren op het moment dat zij dit het hardst nodig hebben. Het platform biedt de juiste ondersteuning op het juiste moment, zodat medewerkers expert worden in wat zij doen.

Logo Hihaho Transparant

Interactieve video

Hihaho biedt een innovatieve ‘Do It Yourself’-tool voor het maken en distribueren van interactieve video. Het is hun missie om de frictie binnen bedrijfsprocessen, communicatie én leren op te lossen door mensen wereldwijd meer zelfvoorzienend te maken met interactieve video. Wij integreren hihaho in onze oplossingen. 

Aan de slag met het 70:20:10 model?

Wilt u ook meer verbinding met de business realiseren en leren op de werkplek écht mogelijk maken? Neem dan contact met ons op om de juiste 70:20:10 aanpak voor uw organisatie te bespreken.