In het nieuwe 5 Moments of Need® Measurement Programma dat start in september, leer je jouw resultaten en impact te meten.

De kracht van measurement

Er wordt veel gesproken over Learning Analytics en hoe technologieën als AI (Artificial Intelligence) en big data Learning Analytics voeden. De meeste organisaties moeten hier echter nog mee aan de slag. Het evalueren van training en opleiding gaat vaak niet verder dan niveau 1 en 2 van het Kirkpatrick’s Model, daar brengen we graag samen verandering in.

Op initiatief van de 5 Moments of Need® Academy Europe wordt het Measurement Programma dan ook –in samenwerking met Bob Mosher en Conrad Gottfredson, de ontwikkelaars van de 5 Moments of Need® methodologie– aangeboden. Het programma start op dinsdag 25 mei aanstaande en vindt volledig virtueel plaats. De doorlooptijd van het programma is vier maanden.

Eigen relevante business case

Individuele deelnemers (of in teamverband vanuit dezelfde organisatie) gaan werken aan een voor hun organisatie relevante businesscase. Dit levert een measurement strategie op; een compleet en relevant plan dat je gedurende het programma daadwerkelijk gaat uitvoeren binnen je organisatie. We sparren over informatie- en databronnen, hoe we betrouwbaar en valide kunnen meten, en hoe we de resultaten delen binnen de organisatie. Ook werken we aan een presentatie die je eerst oefent tijdens de afsluitende bijeenkomst om deze vervolgens te presenteren aan de stakeholders binnen je eigen organisatie.

In het volledig virtuele programma kun je rekenen op

  • Een introductiesessie waar je relevante informatie krijgt en een start maakt met de businesscase die past bij jouw organisatie;
  • Een ‘Brown Paper’ sessie om te brainstormen over het thema measurement en je te ondersteunen op het moment dat je de 5 Moments of Need® methodologie toepast binnen de te ontwikkelen businesscase opdracht;
  • Toegang tot de AskDelphi EnABLE Performance Support-oplossing met werkplekondersteuning rondom Measurement. Hierin zijn alle materialen en voorbeelden opgenomen die nodig zijn om de strategie op te zetten en de businesscase te ontwikkelen;
  • Twee workshops van Dr. Conrad Gottfredson van Apply Synergies, grondlegger van de 5 Moments of Need® methodologie;
  • Een virtuele, één-op-één, sessie om de businesscase te bespreken met een ervaren Nederlandstalig 5 Moments of Need® trainer;
  • Een afsluitende sessie waarbij alle ontwikkelde businesscases worden gepresenteerd;
  • Samenwerken en sparren over dit onderwerp met ervaren 5 Moments of Need® consultants en L&D professionals, zowel gedurende het programma als na afloop;
  • Terugkomsessie in september na afronding van het programma.

Meer informatie en inschrijven

L&D-medewerkers van Nederlandse organisaties kunnen deelnemen aan het programma. Heb je interesse in het Measurement Programma? Kijk dan op de 5 Moments of Need® Academy Europe website voor meer informatie en inschrijven. Stuur een e-mail naar info@5momentsofneed.eu of bel met Janine van Zoest op 06-22568188.