Ook in de Nederlandse zorgsector verschuift de manier van leren steeds meer van klassikale training naar het leren op de werkplek. Dat vraagt om een nieuwe denkwijze. Kom naar het gratis Zorgevent 2023 georganiseerd door Drillster, hihaho, Infolearn en Xprtise en hoor o.a. over werkplekleren, interactieve video en adaptief leren.

Uitnodiging Zorgevent 2023 DEF

Op woensdag 14 juni a.s. van 10.00 tot 13.00 uur in Utrecht brengen Drillster, hihaho, Infolearn en Xprtise L&D professionals uit de zorg bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over het innoveren van leren en ontwikkelen in de zorg. Met interessante workshops en praktijkvoorbeelden over o.a. werkplekleren in de zorg, de 5 Moments of Need® methodologie, EPA onderwijs, interactieve video en adaptief leren. Ben jij er bij?

Keynote Wilfred Rubens

Wilfred Rubens houdt zich als zelfstandig en onafhankelijk adviseur, projectleider, blogger en docent bezig met het versterken van leren en ontwikkelen met behulp van ICT. Tijdens het Zorgevent verzorgt hij de keynote.

De digitale leeromgeving: van ‘all in one’ naar een lerend ecosysteem

Binnen de zorg wordt al jarenlang digitale technologie gebruikt voor leren, opleiden en ontwikkelen. Een belangrijke trend op dit gebied is de ontwikkeling van de digitale leeromgeving als lerend ecosysteem. Wilfred Rubens zal illustreren dat veranderende opvattingen over leren, opleiden en ontwikkelen mede ten grondslag liggen aan deze trend. Organisaties in de zorg maken daarbij zelf keuzes over hoe dit ‘lerend ecosysteem’ gerealiseerd wordt. Bewezen didactische principes spelen daarbij ook een belangrijke rol. Tenslotte zal Wilfred stil staan bij de vraag wat mogelijke gevolgen zijn van toepassingen als ChatGPT op dit lerend ecosysteem.

Ben jij erbij?

Wil jij aanwezig zijn bij het gratis Zorgevent 2023 in Den Bosch op woensdagochtend 14 juni? Reserveer dan hier een plek.