Het ontwikkelen van de totale 70:20:10 oplossing

Kennis en informatie dienen binnen handbereik te zijn. Daarbij dient de kennis en informatie in relevantie worden gebracht van de medewerker en zijn rol. Bij het ondersteunen van medewerkers door middel van deze aanpak zorgt Xprtise dat de totale 70:20:10 leeroplossing voldoet aan alle basisprincipes.

Workplace learning strategy and transformation Xprtise

Strategie

Xprtise hanteert bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige leerstrategie de 5 Moments of Need™ methodologie. Deze door Bob Mosher & Dr. Conrad Gottfredson ontwikkelde aanpak gaat uit van vijf momenten van behoeften waar medewerkers mee geconfronteerd worden in hun leer- en performance levenscyclus. Wanneer je iets voor de eerste keer leert, wanneer je meer wil leren, wanneer je probeert toe te passen en/of te onthouden, wanneer er iets fout gaat en wanneer er zaken veranderen.

Learning analysis and prioritization design Xprtise

Analyse

In de gehanteerde methodologie door Xprtise wordt de taakuitoefening van medewerkers als vertrekpunt genomen voor het invulling geven aan de opleidingsstrategie. Op een gestructureerde wijze worden de taken en rollen voor de uitvoering van de taak in kaart gebracht. Naast taken en rollen worden tevens bijbehorende concepten geïdentificeerd. Deze concepten bieden informatie die de medewerker nodig heeft om de taken juist uit te voeren.
Vervolgens brengen we prioriteit aan in het belang van de gedefinieerde taken en concepten. Hoe hoger de prioriteit van de taak, hoe meer aandacht deze krijgt in de verschillende oplossingen.

Development, implementation and sustainment Xprtise workplace learning solutions

Ontwerp

Het resultaat van de analyse fase wordt als uitgangspunt gebruikt om de totale leeroplossing te ontwerpen. Met input vanuit alle al bestaande leerconcepten en content zal de uiteindelijke totale oplossing worden aangeboden via een innovatief Performance Support systeem aan alle medewerkers. Xprtise kan de uiteindelijke leeroplossing (zowel 70, 20 als 10) ontwikkelen in een door de klant gekozen software omgeving.

Xprtise workplace learning solutions

Verandermanagement

Een 70-20-10 leerstrategie is veelbelovend, maar tegelijkertijd meestal ook nieuw voor uw medewerkers. De wijze waarop dit geïmplementeerd en gecommuniceerd wordt, bepaalt voor een belangrijk deel het uiteindelijke succes. Vaak kent een oplossing verschillende doelgroepen binnen het bedrijf en hebben zij een eigen karakteristiek. De implementatie- en communicatie strategie kan dan ook verschillend zijn. Het implementeren van het leren op de werkplek, vraagt om een gedragsverandering en mindset bij de medewerkers. Hierbij is het belangrijk om aansluiting te zoeken bij de organisatiecultuur, immers de cultuur is de som der gedragingen van de individuen. Voorafgaand aan de implementatie van de oplossing brengt Xprtise samen met de klant de huidige (leer)cultuur in kaart en ontwikkelen we een communicatieplan om een juiste inbedding en het gebruik van de leeroplossing te garanderen.

Performance Support Xprtise 5 Moments of Need

Onderhoud

Zodra een oplossing is ontworpen en geïmplementeerd, is dat niet het einde. Informatie en processen blijven continue veranderen, zo ook de ondersteuning van leren tijdens het werken. Nieuwe medewerkers komen in dienst en dienen zo spoedig mogelijk de taken correct uit te voeren. Wij helpen u de oplossing continue up to date te houden om aan de behoefte van medewerkers te voldoen, ook na de eerste lancering van de totale oplossing.

Value creation analytics Xprtise Performance Support

Resultaten

We ontwikkelen een businesscase om het inschatten van effecten die moeilijk te kapitaliseren zijn gemakkelijker te maken, daarnaast dwingt het zowel de klant als Xprtise om verwachte uitkomsten te expliciteren en maken we onze activiteiten toetsbaar. In de businesscase bepalen we de kosten, zowel materiaal als personeelsinzet voor de huidige aanpak. Daarna bepalen we samen met de klant de verwachte effecten. Om deze verwachte effecten (financieel) meetbaar te maken, gebruiken we eerder opgestelde KPI’s. Natuurlijk vergelijken we deze kosten en baten en controleren we of de businesscase bedraagt aan het realiseren van de strategie.

Partners

Om ons te helpen met het vinden van de beste innovatieve werkplek leeroplossingen voor onze klanten, werken wij intensief samen met drie toonaangevende leveranciers uit de branche. Elk van de onderstaande partners brengt een specifieke expertise met zich mee:

Xprtise opleiding 5 Moments of Need Designer Certificate

Methode en Strategie

De populariteit van frameworks als 70:20:10 en Performance Support voor leren nemen toe. Bij de ontwikkeling van innovatieve werkplekleeroplossingen gaat het met name om de keuze van de juiste ontwikkelmethodiek. De 5 Moments of Need™ is een educatieve ontwerpmethodologie die uit gaat van vijf momenten van behoeften waar medewerkers mee geconfronteerd worden in hun leer- en performance levenscyclus.

Adaptief leren

Drillster is aanbieder van innovatieve technologie om lesstof sneller te leren en beter te onthouden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gebruikers van Drillster 10% hogere studieresultaten behalen in 40% minder studietijd. Drillster houdt kennis up-to-date en herhaalt het lesmateriaal nét voordat een gebruiker de geleerde stof dreigt te vergeten.

Askdelphi partner of Xprtise Performance Support

Performance Support

AskDelphi biedt een Performance Support softwareplatform waarmee gebruikers effectief en zelfstandig  kunnen presteren op het moment dat zij dit het hardst nodig hebben. Het platform biedt de juiste ondersteuning op het juiste moment, zodat medewerkers expert worden in wat zij doen.

Aan de slag

Neem contact met ons op om de juiste aanpak voor jouw vragen over werkplek leeroplossingen te bespreken.

Contact