Implementeren van werkplekleren

Xprtise ondersteunt organisaties bij het opzetten en implementeren van succesvolle leerstrategieën door het inzetten van een innovatieve methodologie om met name het leren op de werkplek, de ’70” component binnen het moderne 70-20-10, daadwerkelijk mogelijk te maken.

Strategie & Analyse

Door zoveel mogelijk data te vergaren en aan de hand daarvan nieuwe strategische concepten te ontwikkelen, kunnen bestaande leeractiviteiten worden geoptimaliseerd en medewerkers hun taken efficiënter en effectiever uitvoeren. Zo wordt het budget voor opleiden en ontwikkelen optimaal ingezet en uitgevoerd. Al bij het bepalen van de strategie is meetbaarheid een sleutelbegrip. Samen met de klant bepaalt Xprtise de ROI (return on investment) van investeringen. Zo helpen we je om een praktische strategie te ontwikkelen met uitdagende, meetbare doelen wat maakt dat bijsturen en bereiken van strategische doelen een stuk gemakkelijker wordt.

Learning and Performance strategy Xprtise
Building the appropriate, targeted, impactful solutions for your organization Xprtise

Ontwerp & Implementatie

Xprtise adviseert in de keuze van 70, dan wel 20 of 10 leeroplossingen en de gebruikte aanpak voor deze oplossing zodat de medewerkers precies de juiste hoeveelheid kennis en informatie aangedragen krijgen om het specifieke probleem van dat moment op te lossen.

Xprtise biedt een totaal oplossing die medewerkers in staat stelt om effectief hun taken uit te voeren op elk gewenst moment door het verstrekken van de juiste hoeveelheid informatie wanneer nodig. Het is van belang dat de leeroplossing in iedere standaard webbrowser te openen is op de computer, laptop, tablet of smartphone van de medewerker. Samen met de klant kijken we naar de technische kant van de implementatie evenals de aanpak voor inbedding in bestaande faciliteiten voor de medewerkers.

Resultaten & Impact

Key Performance Indicators (KPI’s) beïnvloeden de strategie op leren op een positieve manier en zullen de business case vormen voor het verder vorm geven van nieuwe leeroplossingen binnen het totale aanbod van onze klant. Het continu meten van de prestaties van de medewerkers rechtvaardigt  de investeringen in producten en diensten om de nieuwe strategie vorm te geven. Tijdens onze aanpak, zullen we op een  gestructureerde wijze alle KPI’s meten en de klant van relevante managementinformatie voorzien.

Xprtise will determine a set of Key Performance Indicators (KPI’s) that are addressed by the Learning and Performance Support strategy

Samenwerken?

Start met het ontwikkelen van een 'Proof of Concept' en ervaar de impact van werkplekleren.

Contact