SBB heeft Xprtise gevraagd om een geschikte Performance Supportoplossing te ontwerpen en implementeren die effect zou hebben op vier hoofdzaken:

  • Een hogere waardering van praktijkopleiders van de kwaliteit van de geboden ondersteuning;
  • Het verhogen van het aantal productieve werkuren;
  • Het verminderen van de opleidingskosten;
  • Het aantal fouten, herstel en herbewerking in de uitvoering van het werk verminderen.

Jet Boer, teamcoördinator en projectleider bij SBB: “Een breed gehoorde ‘klacht’ was dat er veel zoekwerk nodig was om de juiste informatie te vinden. Vanuit beide kanten was er dus een grote behoefte om de beschikbare informatie in kaart te brengen en te faciliteren op een centrale plek. Zowel de praktijkopleiders en bpv-coördinatoren als onze eigen adviseurs zijn erg geholpen als zij snel en op elk moment de juiste informatie vinden die zij nodig hebben. Dit kan door werkplekleren in te zetten. We hebben Xprtise gevraagd ons hierbij te helpen.”

De Performance Supportoplossing die SBB aan het bouwen is brengt het leren en de informatievoorziening écht naar de werkplek. Zo kunnen zowel de externe praktijkopleiders als de interne adviseurs straks in no-time alle benodigde informatie paraat om hun werk goed uit te kunnen voeren.

Hoe nu verder

SBB wil de komende tijd meer gebruik maken van de knowhow van Xprtise om meer analyses te doen. Ze gaan graag verder met meerdere klantgroepen of onderwijsinstellingen. Ook andere afdelingen binnen SBB, zoals de servicedesk, zijn al een project gestart om hun portal op intranet volgens de 5 Moments of Need® methodologie in te richten. 

Lees de volledige project case van SBB hier.