De opleidingsfondsen OOM, OOMT, OOC, A+O Metalektro, OVP en Wij-Techniek hebben opdracht gegeven om het project ‘Werkplekleren in de Techniek 2.0’ uit te voeren. Een evaluatieonderzoek met diepte-interviews, documentstudie en literatuuronderzoek naar het succes van werkplekleren in de technische sector. Xprtise was -naast Bureau Janz, Kessels & Smit, Vapro- een van de uitvoerders van dit project. Meer dan 70 bedrijven hebben begeleiding gekregen van een externe adviseur om het ‘leren op de werkplek’ vorm te geven in de dagelijkse praktijk door van experimenteren naar implementeren te gaan. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij concrete en urgente vraagstukken die leefden in de betreffende technische bedrijven.

“Met werkplekleren verander je een gewone werkplek in een werkplek waar medewerkers elke dag leren. Een werkomgeving waarin zij samen kunnen werken aan hun ontwikkeling. En die medewerkers laat uitblinken in hun vak.”

Redenen om werkplekleren in te zetten

Een belangrijke focus in het evaluatieonderzoek lag op het belang van werkplekleren voor de deelnemende bedrijven. Waarom is dit belangrijk en waarom zetten zij het in? De vijf meest genoemde redenen zijn:

  1. Het maakt het mogelijk dat mensen in hun werk door blijven leren;
  2. Voor het werk is vaak geen specifieke vooropleiding beschikbaar;
  3. Een goed inwerk-/opleidingstraject maakt mensen snel, goed en flexibel inzetbaar;
  4. Aandacht voor ontwikkeling draagt bij aan het behoud van medewerkers;
  5. Ontwikkeling van soft skills van alle medewerkers geeft het bedrijf uiteindelijk een voorsprong op concurrenten.

Praktisch geschoolde medewerkers willen graag blijven leren om hun werk beter te kunnen doen. Zij hechten daardoor dan ook veel waarde aan de directe toepasbaarheid van wat er geleerd wordt. Werkplekleren biedt daar goede mogelijkheden voor. Diverse leidinggevenden geven in het onderzoek aan dat de complexiteit van het werk toeneemt en medewerkers met steeds weer nieuwe vragen en eisen geconfronteerd worden. Door werkplekleren in te zetten houd je medewerkers voortdurend geïnformeerd en kun je ze meenemen in de nieuwe ontwikkelingen en de consequenties die dat heeft voor hoe zij hun werk uitvoeren. Daarnaast kampt de technische sector al enige tijd met grote personeelstekorten. Werkplekleren draagt bij aan een snellere inzetbaarheid van medewerkers op de werkplek, omdat zij heel gericht leren voor het werk dat ze gaan doen. Wanneer medewerkers de kennis, onderliggende inzichten en vaardigheden goed aanleren, zijn zij vervolgens ook eerder inzetbaar in andere processen of afdelingen, wat de flexibiliteit van de bedrijfsvoering ten goede komt.

Frisse blik

Een goed gestructureerd leertraject op de werkplek draagt bij aan het eenduidiger werken van zowel nieuwe als ervaren medewerkers blijkt uit het onderzoek. Juist als de ervaren medewerkers betrokken worden bij het samenstellen van het leertraject voor nieuwe medewerkers, leren zij om weer met een ‘frisse blik’ naar hun werk te kijken en met elkaar af te stemmen wat de meest passende werkmethode is. Meer eenduidigheid van werken blijkt in de diverse bedrijven vaak een belangrijk punt van verbetering te zijn. En uiteindelijk maken goed ingewerkte medewerkers minder fouten, wat de kwaliteit die aan de klant geleverd wordt ten goede komt.

In gesprek blijven

Een aantal bedrijven heeft met ‘Werkplekleren 2.0’ vooral gewerkt aan vraagstukken op het gebied van de sociale interactie, zoals samenwerken, communicatie en feedback. Dit zijn voorwaarden die bijdragen aan een leergerichtere cultuur in het bedrijf. Om werkplekleren op de kaart te (blijven) zetten in bedrijven is het van belang om erover te blijven praten, de opbrengsten van werkplekleren in de bedrijven te blijven bespreken en de successen en dat waar men trots op is op de voorgrond te zetten. Vandaaruit komt dan vanzelf het gesprek op: en wat kan er nog beter?

Zelf werkplekleeroplossingen ontwerpen? Volg de opleiding bij de 5 Moments of Need® Academy Nederland!

Wil jij ook van experimenteren naar implementeren gaan? Tijdens de 5 Moments of Need® Designer certificate opleiding leer je in ongeveer zes maanden tijd alle ins en outs van werkplekleren. Je ontwikkelt zowel het formele leren (de ‘10’ in 70:20:10) als ook het sociale leren, door contact met collega’s (de ’20’) en het leren op de werkplek (de ‘70’) omvatten. In een groep van maximaal zestien L&D professionals werk je toe naar het behalen van het certificaat en word je tijdens de opleiding volledig ondersteund bij het werken aan een concrete praktijkcasus.