In het voorjaar van 2021 is de Koninklijke Marine met een team van opleidingsadviseurs in een informatieve sessie met Xprtise de mogelijkheden van de de 5 Moments of Need® gaan onderzoeken. Moritz Feitsma, opleidingsadviseur bij Defensie: ‘We hebben contact gezocht met Xprtise omdat we wilden onderzoeken hoe wij de dingen die wij vandaag doen op een andere manier kunnen faciliteren, zodat dit leidt tot nieuwe, innovatieve leeroplossingen én tot een hogere performance. Deze zijn nu voornamelijk nog gericht op traditionele leeroplossingen: vooral klassikale opleidingen. Daarbij zijn er organisatiebreed nieuwe ontwikkelingen in de kwalificatieketen van individuele personele gereedstelling. Tijd dus voor ons om de mogelijkheden van de 5 Moments of Need® te onderzoeken.’

Gestart met een Proof of Concept (POC)

Na diverse gesprekken met onder andere Bob Mosher, grondlegger van de 5 Moments of Need® methodologie, en met afgevaardigden van de US Navy, heeft de Koninklijke Marine besloten te starten met een in-company 5 Moments of Need® Designer Certificate opleiding waar vijf medewerkers aan hebben deelgenomen. Hier is gewerkt aan een eigen Proof of Concept (POC). Patrick Bliekendaal, opleidingsadviseur bij Defensie: ‘Deze POC moest ons helderheid geven in:

  • Wat is ‘need to know’ om gekwalificeerd taken uit te mogen voeren?
  • Wat zit vooral in de prestatie-ondersteuning? En: wat kunnen we overal en altijd aanbieden aan onze eindgebruiker? Dus: ‘just in time’, ‘just in place’, ‘just as needed’

Zodat we enerzijds de retentie kunnen verhogen na het doorlopen van een opleiding. En we anderzijds de informatiebeschikbaarheid dicht op de werkplek kunnen aanbieden. Kortom: waar lopen we tegenaan? Wat past er binnen de processen? En wat zou nog meer of anders nodig zijn om het werkplekleren te laten slagen?’ Dankzij de POC heeft de Koninklijke Marine dan ook -met een kleine groep experts- de 5 Moments of Need® goed leren kennen en toe kunnen passen. Patrick: ‘Ons doel was onderzoeken in hoeverre de methodologie past in onze bestaande processen én te ontdekken wat er nodig is om dit te kunnen implementeren.’

Koninklijke Marine 2
"Ons doel was onderzoeken in hoeverre de 5 Moments of Need® methodologie past in onze bestaande processen én te ontdekken wat er nodig is om dit te kunnen implementeren."

Meer meetbare performance

De vijf deelnemers aan de eerste in-company opleiding hebben twee verschillende projecten uitgewerkt om de de impact van werkplekleren te kunnen ervaren. Eén voor de Botteliers; logistieke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inkoop en de voorraad van eten en drinken op het schip. En de andere voor de Hofmeesters; onderofficieren Logistieke Dienst Verzorging. Zij serveren o.a. de maaltijden op het schip. Deze nieuwe manier van werken blijkt succesvol. De stakeholders zijn enthousiast en op basis hiervan is een Proof of Concept ontwikkeld waarmee de opleidingsadviseurs hun collega’s binnen de Marine kunnen informeren over de methodologie. Hierin ligt een uitdaging voor de komende tijd. Moritz: ‘Dit soort processen gaan niet over één nacht ijs, maar het begin is er. Ik weet zeker dat deze manier van leren en ontwikkelen ons verder gaat helpen in het behalen van een betere (en meer meetbare) performance van onze marinecollega’s.’ Naast de projecten voor de Botteliers en Hofmeesters, is een tweede groep deelnemers aan de in-company opleiding bezig met het uitwerken van het Vertical Launce System (het wapensysteem) en het Leider Aanvalsplan (LAP) bij brandbestrijding op een schip. De twee projecten worden deze maand afgerond. Daarnaast is er ook interesse in deze manier van werken voor andere onderdelen van Defensie. Hier worden momenteel de eerste stappen in gezet.

"Deze manier van leren en ontwikkelen gaat ons verder helpen in het behalen van een betere (en meer meetbare) performance van onze marinecollega’s."

Blijvend grote veranderingen en hogere performance

Xprtise gelooft in de kracht van de 5 Moments of Need® aanpak en heeft al veel succesvolle implementaties aan de hand van deze methodologie mogen begeleiden. Blijvend grote veranderingen en hogere performance binnen zowel grote als kleinere nationale en internationale organisaties. Bekijk onze inspirerende cases om meer te weten te komen over de methodologie en de resultaten. Ook werken wij samen met de 5 Moments of Need® Academy Nederland dat unieke 5 Moments of Need® Designer Certificate opleidingen aanbiedt voor L&D professionals in Nederland. De gecertificeerde opleidingen geven innovatieve oplossingen en handvatten om 70:20:10 praktisch te implementeren en maken informeel leren op de werkplek écht mogelijk.

Ook aan de slag met de 5 Moments of Need® methodologie?

Wilt u ook innovatieve werkplekleeroplossingen bedenken en leren op de werkplek écht mogelijk maken of bent u geïnteresseerd in deelname aan de 5 Moments of Need® Designer Certificate opleiding? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen aan Janine van Zoest; j.vanzoest@xprtise.com of te bellen naar 06-22 56 81 88 om de aanpak en toepassing van de 5 Moments of Need® methodologie voor uw organisatie te bespreken. Of vul onderstaand contactformulier in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact met ons op