Het innoveren van leren en ontwikkelen. Iets waar L&D professionals, zeker in de zorg, in de dagelijkse praktijk steeds meer mee te maken krijgen. Vanuit het traditionele klassikale model beweegt leren zich steeds meer naar het leren op de werkplek. Dat vraagt om een nieuwe denkwijze.Zo worden studenten en professionals in opleiding ondersteund door Performance Support. Deze taakgerichte ondersteuning sluit goed aan op de eisen die de zorgpraktijk aan de zorgprofessional stelt. De werkplek wordt zo een rijke leeromgeving.

Er zijn zo’n 200 EPA’s (entrustable professional activitities) door CZO Flex Level ontwikkeld als basis voor het nieuwe opleidingsstelsel in de zorg. Ze maken duidelijk in welke professionele activiteiten een zorgprofessional bekwaam moet worden en welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag daarvoor nodig zijn. Ook geven ze concrete invulling aan competentiegericht opleiden op de werkplek waarbij leerroutes flexibel worden. Precies waar zorginstellingen behoefte aan hebben!

Samen met praktijk- en theorieopleiders richten wij werkplekleren in, en geven we opleidingen vorm vanuit de 5 Moments of Need® methodologie in combinatie met het gedachtegoed van CZO Flexlevel. Hiervoor zijn de EPA’s de belangrijkste bouwstenen en de 5 Moments of Need® het uitgangspunt. Hoe pak je dat aan? Dit, én meer, hoor je tijdens het webinar op 21 april a.s.