Neeltje de Ruijter, Consultant Xprtise:We gaan over de landsgrenzen heen! Samen met Alrijne wonnen we in 2018 ook al de Learning and Technologies Award in Londen. In de tussentijd hebben we weer veel nieuwe stappen gezet met AskAlrijne. Dat deze inspirerende Performance Supportoplossing opnieuw in de prijzen valt, is dan ook zeker iets waar we trots op zijn!”

Leren dichterbij de werkplek organiseren

Een van de speerpunten in de strategie van Alrijne Zorggroep is het vormgeven van goed werkgeverschap, het werven en behouden van goed gekwalificeerd personeel en het creëren van een aantrekkelijk leer- en werkklimaat. De huidige arbeidsmarkt van verpleegkundigen typeert zich door tekorten en dús concurrentie tussen de verschillende zorginstellingen in de regio om personeel te behouden en nieuw personeel aan te kunnen trekken. Caroline Luijbregts, opleidingsadviseur bij Alrijne Zorggroep: “Dit strategisch speerpunt hebben we vertaald naar leerbeleid waarbij technologie wordt ingezet om het leren dichterbij de werkplek te organiseren, toegankelijker te maken en slimmer te organiseren: op het juiste moment, op de juiste plaats. Hiermee wordt de scholingsload van onze verpleegkundigen verminderd en wordt het leren ook voor andere doelgroepen aantrekkelijker en toegankelijker gemaakt.”

De oplossing

Om een oplossing te ontwikkelen die voldoet aan de criteria die gesteld zijn door de Alrijne, is gekozen voor een combinatie van performance support en adaptief leren. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee verschillende technologieën: Performance Support (met AskDelphi) en Adaptief Leren (met Drillster). Het Performance Supportelement stelt verpleegkundigen in staat om effectief hun taken uit te voeren –op elk gewenst moment– door het verstrekken van de juiste hoeveelheid informatie. Adaptief Leren helpt verpleegkundigen vervolgens om continu hun vaardigheden up-to-date te houden. Alrijne vindt vooral de samenwerking met de zorgprofessionals die op inhoud en vanuit de toepassing deskundig zijn belangrijk. Zij zijn de gebruikers en weten dus heel goed waar behoefte aan is en wat zij nodig hebben op het moment van toepassing.

Alrijne en Xprtise zijn de eerste organisaties die vanuit Nederland tot de finalisten van de L&D award behoren. Caroline: “We zijn hier heel erg trots op! Dat wij (zorg)organisaties in België kunnen inspireren met innovatie op het gebied van leren, performance support en adaptief leren motiveert mij om onze werkplekleeroplossing te blijven ontwikkelen. ”

Binnen anderhalf jaar na de implementatie heeft AskAlrijne meer dan 1.600 gebruikers, voldoen 99% van de gebruikers aan de beheersingsdoelstelling ‘Medisch Rekenen’ en zijn er naast ‘Medisch Rekenen’ verschillende nieuwe onderwerpen volgens dezelfde methodiek ontwikkeld en opgenomen. De tevredenheid over de oplossing is hoog. Medewerkers van Alrijne Zorggroep vinden het fijn dat zij kunnen werken aan hun beheersing op een moment dat het hen uitkomt, dat de vragen aansluiten bij de praktijk en dat ze feedback krijgen tijdens het leren. Caroline: “We besteden veel aandacht aan het uitdragen van de 5 Moments of Need™ methodologie in Alrijne. AskAlrijne is dan ook een unieke combinatie van performance support en adaptief leren, waarbij de methodologie voor ons de basis en het uitgangspunt is!”

Workflow ‘verpleegkundig proces’

Alrijne Zorggroep gaat de komende tijd nog meer aandacht besteden aan het uitdragen van hun visie op leren waarbij leren tijdens het werken (werkplekleren) en de eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van de lerende een belangrijke plaats innemen.

Caroline: “We gaan ons verdiepen en verder ontwikkelen in data-analyse en het meten van rendement. We zien daarnaast meerwaarde in het onderbrengen en koppelen van diverse onderwerpen in een workflow ‘verpleegkundig proces’ zodat er meer verbinding ontstaat in de processen, taken en stappen in de ondersteuning tijdens het werken. Én we gaan werken aan een AskAlrijne mobiele App. Daarnaast is er veel interesse vanuit andere zorginstellingen voor onze aanpak en oplossingen met AskDelphi, dus we gaan ook zeker samenwerken met verschillende ziekenhuizen in 2020..”

Tijdens het Slotevent L&D awards op 26 maart a.s. in Antwerpen worden de prijzen aan alle prijswinnaars uitgereikt.