Peter is als freelancer betrokken bij een aantal projecten van Xprtise en begeleidt onder andere de 5 Moments of Need™opleiding. Volgens hem is er een grote verandering te ontdekken van het leren & ontwikkelen naar leren & performance. Peter: “De cursussen en trainingen die ik vroeger ontwikkelde waren losgekoppeld van het dagelijks werk en digitale leermiddelen waren er gewoonweg niet. Nu wordt er vrijwel altijd gezocht naar mogelijkheden om leren ook op de werkvloer te stimuleren en gaat veel digitaal. Een ontwikkeling waar ik heel blij van word.”

Wat is jouw drijfveer om de 5 Moments of Need™ opleiding te geven?

“Op deze manier kan ik experts op het gebied van L&D laten inzien hoe zij leren tot een hoger niveau brengen en daadwerkelijk een grotere bijdrage kunnen leveren aan de performance van hun organisatie. Het is namelijk niet mogelijk om veranderingen op de werkvloer alleen door (online en klassikale) cursussen en trainingen over te brengen. De opgedane kennis is ‘in the moment’ vaak grotendeels al vergeten. Ik vind het iedere keer weer mooi om te zien hoe deelnemers de omslag van de ‘oude aanpak’ naar de ‘nieuwe aanpak’ ervaren. Zij denken niet meer in leerdoelen, maar in performance doelen waardoor het rendement van leren direct meetbaar wordt.”

“Deelnemers denken niet meer in leerdoelen, maar in performance doelen waardoor het rendement van leren direct meetbaar wordt.”

In februari starten jullie met een nieuwe opleidingsronde. Wat kunnen deelnemers verwachten?

“In de vier maanden dat de opleiding duurt, organiseren we verschillende bijeenkomsten; korte virtuele theoriebijeenkomsten, werkbijeenkomsten waarbij we praktisch gaan oefenen met de verschillende stappen van de 5 Moments of Need™ methodologie en gezamenlijke virtuele feedbacksessies. Tegen het einde van de opleiding zijn er ontwikkeldagen voor de uitwerking van een Proof of Concept; volledig gericht op de eigen organisatie. We sluiten de opleiding af met een middag waarbij elke deelnemer zijn proces en product presenteert aan de groep en aan de eigen collega’s. Het is een heel praktische opleiding, waarbij het resultaat direct in de organisatie toegepast kan worden. Tot nu toe hebben de meeste deelnemers een certificaat in ontvangst mogen nemen en zijn er mooie resultaten geboekt.”

Er zijn nu drie opleidingsrondes geweest en de vierde is in juni begonnen. Hoe ervaren de deelnemers de opleiding?

“Zij zijn erg enthousiast. Voor velen is de methodologie een eyeopener omdat het hen écht een andere mindset biedt over leren in hun organisatie. We hebben veel deelnemers uit de zorg gehad. Vooral ziekenhuizen, maar ook een VVT-organisatie en de gehandicaptenzorg. Andere bedrijven die vertegenwoordigd waren zijn o.a. Philips, ASML, Achmea, Teleperformance Group, Van Oord, Stedin, de Politie en een ROC. Ook een aantal zelfstandige L&D’ers hebben de opleiding gevolgd. Omdat iedereen toewerkt naar een Proof of Concept is het geleerde voor elke deelnemer direct toepasbaar in hun eigen organisatie. Dat is van grote toegevoegde waarde. Daarnaast is het samenwerken met elkaar en met collega’s uit andere branches heel waardevol. Je leert dan ook echt van elkaar.”

Heb je tips voor toekomstige deelnemers?

  1. Kijk met een open blik naar de methodologie en durf eigen aannames los te laten;
  2. Kijk of je een actuele ontwikkeling uit je organisatie kunt gebruiken om tijdens de opleiding uit te werken. Dit maakt de bijdrage van collega’s vaak gemakkelijker beschikbaar en het eindresultaat is direct toepasbaar.

Nieuwe opleiding start 4 februari 2020

Ben jij een L&D-professional en wil je zélf graag verder leren? Heb je interesse in de unieke 5 Moments of Need™ opleiding die op 4 februari 2020 van start gaat? Dan is dít je kans! Ga naar http://www.5momentsofneed.eu of neem contact op met Alfred Remmits van Xprtise via info@xprtise.com of 06-53312590.

“Als je wilt dat leren in jouw organisatie daadwerkelijk iets bijdraagt aan de prestaties van je organisatie, leer dan ontwerpen met de 5 Moments of Need™ methode én het toepassen van Performance Support. Hiermee ondersteun je het leren van je collega’s op de momenten dat zij het écht nodig hebben, snel en ‘to the point’.”

Wat deelnemers zeggen:

Isabel Juliana, afdelingshoofd bij het Leerhuis van het Albert Schweitzer ziekenhuis: :

“Ik heb de opleiding als heel leerzaam ervaren, vooral omdat je ervaringen kunt delen met andere professionals uit het werkveld. De methodiek is daarbij heel ondersteunend en vooral vernieuwend in de manier van een waarop opleidingsvraagstukken worden onderzocht.” 

Download de brochure >>